Järjestöt 20.3.2018

Uusi kilta aloittanut toimintansa

Neljän Feeniksin Kilta kokoontui Tampereella. Keskellä edessä kiltakomentaja Pekka Sippola.

Neljän Feeniksin Kilta kokoontui Tampereella. Keskellä edessä kiltakomentaja Pekka Sippola.

Suomen täyttäessä sata vuotta viime vuoden itsenäisyyspäivänä perustettiin Neljän Feeniksin kilta. Se toimii Suomen Palopäällystöliiton osana ja sen säännöt on vahvistanut Suomen Palopäällystöliiton liittohallitus. Killan tarkoitus on saattaa yhteen aktiivit ja ei enää niin aktiivit palokunnanpäälliköt, puheenjohtajat sekä eri palopäällikköseminaarien suorittaneet ja näin jatkaa palokuntaperinteitä. Muutoinkin halutaan vaalia palokuntalaisuuteen kuuluvaa yhteisöllisyyttä, palokunta-aatteen elinvoimaisuutta ja palokuntakulttuurin jatkumista.

Jäseniksi voi hakea Palopäällystöliiton jäsen, joka on toiminut palokunnanpäällikkönä tai palokuntayhdistyksen puheenjohtajana tai vastaavissa tehtävissä. Jäsenyyden saa myös Palopäällystöliiton Palopäällikköseminaarin käynyt henkilö palokunta taustastaan riippumatta.

Sääntömääräisiä kokoontumisia on vuosittain kaksi. Varsinainen Killan jäsenkokous alkuvuodesta ja toinen kokoontuminen loppuvuodesta. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa valitaan Kiltakomentaja (puheenjohtaja) ja killan johtokunta. Toinen kokous on enemmänkin Kiltatapaamistyyppinen tilaisuus eli koulutusta, kulttuuria.

Killan johtokunta hyväksyy jäsenet. Jäseneksi voit hakea pyytämällä hakukaavakkeen allekirjoittaneelta tai johtokunnan jäseniltä. Lähettämällä sen sähköpostilla pekka.sippola@kolumbus.fi

Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan.

Teksti: Pekka Sippola
Kiltakomentaja
Neljän Feeniksin Kilta

Kuva: Suomen Palopäällystöliitto