Pelastustoiminta 14.2.2020

Kaupallinen yhteistyö: Turvaa ihmisille, suojaa rakennuksille – Paloturvaa ilmanvaihdon keinoin

Suomessa on menty paloturvallisuudessa eteenpäin valtavin harppauksin. Tällä hetkellä olemme hyvää keskieurooppalaista tasoa, mutta parannettavaa ja tavoitteita riittää vielä niin saneeraus- kuin uudiskohteissakin.
Tietoisuus turvallisuudesta on lisääntynyt ja turvallisuus on yksi FläktGroupin toimintaa ohjaavista perusasioista. ”Fläktin mies”, tuotepäällikkö Raimo Perttunen on tehnyt pitkäjänteisesti paloturvallisuuden valistustyötä koko kentän hyväksi.

– Haluan nostaa paloturvallisuustasoa rakennuksissa. Siksi tuotekehitystä on tehtävä perusteellisesti ja suunniteltava turvallisia ratkaisuja avaimet käteen. Meillä on vastuu ja olemme tässä huomennakin. Asiakkaatkin tietävät sen, että me vastaamme heidän huutoonsa, Perttunen painottaa.

Ilmanvaihto on osa rakennusta ja rakennuksen paloturvallisuutta
FläktGroupilla sekä Perttusella on pitkä ja perusteellinen kokemus ja tutkimustieto paloturvallisuuden varmistamisesta.

– Olemme kehittäneet sarjan paloteknisiä tuotteita ja järjestelmiä, jotka takaavat tiukimmankin turvallisuusvaatimuksen toteutumisen. Nykyaikainen tekniikka auttaa oikeanlaisten ilmanvaihtolaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kysymyksessä on aina riskienhallinnan kokonaisuus, jossa ilmanvaihtolaitteistolla on aivan keskeinen merkitys. Ilmanvaihtojärjestelmä pitää sovittaa yhteen muiden järjestelmien, kuten paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmän kanssa.

Rakennuksen paloturvallisuusasioita pohditaankin yhä enemmän eri asiantuntijoiden yhteistyönä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä yhteistyössä korostuu ilmanvaihtosuunnittelijan osuus, koska erilaiset kohteet vaativat erilaiset ratkaisut. Esimerkkinä Perttunen mainitsee autopaikoituksen.

– Autot siirtyvät yhä enenevässä määrin maanalaisiin paikoitustiloihin. Näissä suuret pinta-alat ja matalat tilat ovat ilmanvaihdon ja savunhallinnan kannalta erityisen vaativia kohteita. Ratkaisuna ovat suuntapainepuhaltimet, joilla saadaan toimiva ratkaisu sekä ilmanvaihtoon että savunhallintaan. Ilmanvaihtolaitteistoa ei yleensä ole tarkoitettu savunpoistoon ja monessa tapauksessa se pysäytetään tulipalotilanteessa. Sen sijaan esimerkiksi suurien kallioluolien, autosuojien ja hallien ilmanvaihdon ja koneellisen savunpoiston laitteet voidaan integroida yhdeksi järjestelmäksi. Näiden suunnittelutehtävä on erityisen vaativa.

Paljonko yksi ihmishenki maksaa?

Tekninen valmius ja tietämys on Suomessa hyvällä tasolla, mutta rakentamiskustannuksissa lähdetään usein säästölinjalle. Se johtaa sitten ratkaisuihin, jotka estävät parhaiden ratkaisujen käyttämisen.

– Suomessa kuolee lähes sata ihmistä vuosittain tulipaloissa. On ymmärrettävä, että ihminen on korvaamaton. Tulipalon sattuessa vahingot on pyrittävä minimoimaan periaatteella ihminen ensin. 
Ihmisten turvallisuuden varmistaminen ja inhimillisten kärsimysten estäminen on aina etusijalla. Tämän jälkeen vasta tulee aineellisten vahinkojen minimointi. Lisäksi on tärkeätä auttaa pelastajien toimintaa kaikin mahdollisin keinoin.

Jaa artikkeli

Lue lisää