Yleinen 31.8.2014

Varallaolon uudet haasteet!

Nyt se sitten alkoi kädenvääntö päivystyksistä. Lehdet kirjoittelevat eri henkilöiden kommentteja aiheesta ja varmaan joka ikisellä asemalla käy kuuma porina mitä tulevaisuus tuo tullessaan. No sitähän se tietysti on ja tulee olemaan. Muutosvastarinta on kova koskipa uudistus mitä tahansa.
Tässä pari esimerkkiä lehtikirjoittelusta.

Savon Sanomat:

”Suurimmalla osalla Pohjois-Savon paloasemista ei ole virka-ajan ulkopuolella paikalla ketään, vaan varallaoloon on sovittu 1-3 henkilöä. He lähtevät hälytyksen tultua lähistöltään liikkeelle.

Asta Tenhunen
05:00
Työsuojelutarkastajien mukaan pienillä paloasemilla tehdään liikaa varallaolo-tunteja.

Iltaisin ja viikonloppuisin sattuvia hälytyksiä varten sovittuja varallaolo-rinkejä pitää laajentaa uusilla henkilöillä tai järjestää asia muutoin uusiksi.

Osa palomiehistä ja sopimuspalokuntalaisista pelkää päätöksen tyhjentävän pienet kunnat varallaolijoista niin, ettei kunnissa riitä enää öisin ja viikonloppuisin hälytykseen lähteviä sammuttajia.

Työsuojelutarkastus puuttui asiaan Savossa

Pohjois-Savon pelastusjohtajan Jukka Koposen mukaan pelastuslaitos on antanut nyt elokuussa ohjeen koko Pohjois-Savossa, ettei vakinaisten tai sopimuspalomiesten varallaolo-aika saa ylittää 1 800 tuntia vuodessa.

Syynä on aluehallintoviraston tekemät työsuojelutarkastukset, joissa tarkastajat puuttuivat ylitöihin ja varallaolojen määrään.

– Lain täytyy olla sama koko maassa, mutta Pohjois-Savo on ensimmäisiä pelastuslaitoksia koko maassa, jossa tarkastajat puuttuivat asiaan. Pelastuslaitosten työkuormitus on tehotarkkailussa ja sama asia voi nousta esille muuallakin.

Pohjois-Savossa asia koskee kaikkia muita 22 paloasemaa paitsi Kuopion pääpaloasemaa, Petosta, Siilinjärveä, Varkautta ja Iisalmea.

– Kaikilla muilla paloasemilla hälytysvalmius on varmistettu virka-ajan ulkopuolella sillä, että vakinaista väkeä tai sopimuspalokuntalaisia on varallaolossa. Sillä varmistetaan, että hälytyksen sattuessa vähintään varallaolijat lähtevät onnettomuuspaikalle määrätyssä ajassa.

– Meidän piti esittää varallaolotunnit tarkastajille. Enimmillään niitä oli yhtä henkilöä kohden jopa yli 3?000 tuntia vuodessa eli jopa kaksinkertainen määrä, mikä tarkastajien mukaan olisi sallittua.

Raha, ajankäyttö ja halukkuus vaikuttavat

Koposen mukaan pelastuslaitos yritti jo viime vuonna vähentää varallaolotunteja väkeä ohjeistamalla, mutta kun muutoksessa ei onnistuttu, tässä kuussa laitos antoi sitovan ohjeen.

– Jollakin oli jo heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 1 500 varallaolotuntia. Eli 1 800 tunnin raja menee monella tätä menoa yli.

Paloasemilla on nuristu, että loppuvuodesta monessa kunnassa ei ole kohta enää ketään varallaolossa.

– Teemme töitä nyt kovasti, etteivät työsuojelutarkastuksen vaikutukset ulotu palvelutasoon. Ensimmäisenä lisäämme henkilöitä varallaolorinkeihin. Pelastuslaitos on kouluttanut enemmän yksikönjohtajia kuin on ollut varallaoloringeissä. Osa ei pysty osallistumaan varallaoloon esimerkiksi keskellä viikkoa, mutta varotaanko yksikönjohtajan vastuuta? Tukea tulee kuitenkin aina puhelimitse ja muilta paloasemilta, Koponen pohtii.

– Syitä voi olla monia. Myös raha vaikuttaa, että osa haluaisi tehdä isot määrät varallaoloa.

Varallaolosta saa arkisin 37 prosenttia ja viikonloppuisin 40 prosenttia tuntipalkasta. Se on merkittävä tulonlähde.

Tarkastajien mukaan on kuitenkin ongelma, jos henkilö esimerkiksi 40 viikkotyötunnin lisäksi tekee useita kymmeniä tunteja varallaoloa.

– Pahimmillaan kyse voi olla työturvallisuusriskistä. Siksi haluamme henkilöitä lisää varallaolorinkiin. Jos se ei onnistu, viimeinen vaihtoehto on, että pelastuslaitoksen muuta henkilöä käytetään apuna eli varallaolija tulee tarvittaessa vaikka toiselta paikkakunnalta.

– Lisäksi varallaolorinkejä voidaan tehdä 2–3 aseman yhteisiksi, mutta silloin apu voi tulla kauempaa. Siihen emme haluaisi mennä.”

Iisalmen Sanomat:

Syttyi tulipalo, missä viipyvät palomiehet?
A A
27.8.2014 07:58

– Kyllä minua ainakin kylmää, mitä loppuvuosi tuo tullessaan, sanoo Iisalmen paloaseman palopäällikkö Esko Laakkonen.

Tommi Turunen
Ylä-Savon kunnissa Iisalmea lukuun ottamatta voi pian olla tilanne, että hälytystehtävään ei lähde yhtään paikallista palomiestä ilta- ja yöaikaan.

– Uhkakuva on mahdollinen. Toimintavalmiusajat uhkaavat pidentyä, sanoo Iisalmen paloaseman palopäällikkö Esko Laakkonen.

– Kyllä minua ainakin kylmää.

Toimintavalmiusaika tarkoittaa sitä aikaa, joka kuuluu hälytyksen saamisesta hälytyspaikalle saapumiseen.

Eriskummalliselta kuulostava tilanne johtuu siitä, että palomiesten varallaolotuntien enimmäismäärät ovat pian täynnä.

Työsuojeluviranomainen ohjeisti Pohjois-Savon pelastuslaitosta jo tammikuussa 2013, että palomiesten varallaolopäivystystunteja saa olla enintään 1 650 tuntia vuodessa. Pienillä paloasemilla päivystystuntimäärä on noussut joillakin palomiehillä jopa yli 3 000 tuntiin vuodessa.

Nyt Pohjois-Savon pelastuslaitos on linjannut, että 1 800 tuntia on enimmäistuntimäärä, jota ei ylitetä.

Osalla palomiehistä 1 800 tuntiraja on täyttymässä tai tullut jo täyteen.

– Meillä yksi sivutoiminen palomies on jo tippunut päivystysringistä ja pari muuta tippuu pois syyskuussa. Vakinaisen henkilöstön varallaolopäivystyksen tuntiraja täyttyy lokakuussa. Kyllähän tilanne näyttää aika pelottavalta, sanoo Lapinlahden paloaseman palomestari Risto-Matti Raatikainen.”

Että tällaista!

Jaa artikkeli

Lue lisää