Julkaisija

  Pelastustieto on palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan johtava ammattilehti, joka käsittelee laaja-alaisesti pelastusalan ajankohtaisia aiheita, kuten onnettomuuksista oppimista pelastustöiden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

  Palontorjunnasta kaikki alkoi vuonna 1950. Omasta ammattilehdestä kehkeytyi alan yhteinen äänitorvi. Sellainen Pelastustieto haluaa olla myös, kun lähestytään 2020-lukua.

  Pelastustieto-lehteä julkaisee Palo- ja pelastustieto ry. Yhdistys on perustettu vuonna 1977 paloalan lehtien julkaisutoimintaa varten.

  Yhdistyksessä on kahdeksan jäsenjärjestöä: Suomen Palopäällystöliitto ry, Palosuojelun Edistämissäätiö, Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Suomen Palomiesliitto ry (SPAL), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL) ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry.

  STRATEGIA 2020:

  Lue toimittaja Kaisu Purasen kirjoittama tarina: ”Hiljainen kuolema vai uusi menestystarina?”

  PALO- JA PELASTUSTIETO RY:N HALLITUS

  puheenjohtaja:
 Johtava asiantuntija Kari Telaranta
  Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
  (Risk manager Arto Heinonen)

  varapuheenjohtaja: Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
  Suomen Palopäällystöliitto ry
  (Koulutuspäällikkö Mikko Poutala)

  jäsenet:

  Palokuntajohtaja Petri Jaatinen
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  (varajäsen: Hallinto- ja talousjohtaja Mira Schrowe)

  Johtava palotarkastaja Nina Piela-Tallberg
  Palosuojelun edistämissäätiö
  (Toimitusjohtaja Hannu Sartovuo)

  Sopimustoimitsija Hannu Moilanen
  JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
  (Työsuojeluvaltuutettu Miikka Viitala)

  Koulutussuunnittelija Hannu Murtokare
  Nuohousalan Keskusliitto ry
  (Nuohooja, hallituksen jäsen Vesa Kääpä)

  Viestintäjohtaja Tuula Kukonlehto
  Suomen Palomiesliitto SPAL ry
  (Johtaja Kim Nikula )

  Myyntipäällikkö Timo Kangasniemi
  Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
  (Toimitusjohtaja Iivari Kalliomäki)

  Palo- ja pelastustieto ry:n
  toiminnanjohtaja/päätoimittaja ja hallituksen sihteeri
  Esa Aalto