Julkaisija

  Pelastustieto on pelastustoimen, ensihoidon ja varautumisen media. Käsittelemme laaja-alaisesti pelastusalan ajankohtaisia aiheita, kuten onnettomuuksista oppimista pelastustöiden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

  Palontorjunnasta kaikki alkoi vuonna 1950. Omasta ammattilehdestä kehkeytyi alan yhteinen äänitorvi. Sellainen Pelastustieto haluaa olla myös 2020-luvulla.

  Pelastustieto-lehteä julkaisee Palo- ja pelastustieto ry. Yhdistys on perustettu vuonna 1977 paloalan lehtien julkaisutoimintaa varten.

  Yhdistyksessä on kahdeksan jäsenjärjestöä: Suomen Palopäällystöliitto ry, Palosuojelun Edistämissäätiö, Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Suomen Pelastusalan ammattilaiset ry (SPAL), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL) ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry.

  STRATEGIA 2030:

  TOIMINNAN TARKOITUS

  Pelastustieto on pelastus- ja ensihoitoalan korkealaatuinen kärkimedia. Se välittää aloilta tietoa monipuolisesti ja tukee alan yhteisöllisyyttä viestinnän eri keinoin.

  VISIO

  Pelastustieto-mediassa julkaistu tieto on halutuinta, mielenkiintoisinta ja luotettavinta.

  TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVAT

  Jakelukanavat: Painettu ja/tai digitaalinen. Pyritään edistämään levikin kasvua ja samalla varaudutaan myös verkkolevikin kehittämiseen.

  Kehitetään kaikessa toiminnassa vuorovaikutteisuutta. Näkyvyyttä alan tapahtumissa, kentällä ja verkkoympäristössä.

  Ydintoimintaan keskittyminen. Resurssit keskitetään toiminnan tarkoituksen edistämiseen.

  Jokaisen alalla toimivan luettavissa. Tunnettu ja helposti lähestyttävä media, joka löytyy jokaisesta palokunnasta ja jokaiselta alan työpaikalta.

  PALO- JA PELASTUSTIETO RY:N HALLITUS

  puheenjohtaja:


  Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
  Suomen Palopäällystöliitto ry
  (Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Sami Kerman)

  varapuheenjohtaja:

  Johtava asiantuntija Kari Telaranta
  Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
  (Aluejohtaja, paloturvallisuusinsinööri Päivi Myllylä)

  jäsenet:

  Palokuntajohtaja Petri Jaatinen
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  (varajäsen: Hallintopäällikkö Timo Sovanen)

  Johtava palotarkastaja Nina Piela-Tallberg
  Palosuojelun edistämissäätiö
  (Toimitusjohtaja Hannu Sartovuo)

  Työsuojeluvaltuutettu Miikka Viitala
  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  (Palomestari Heikki Havukainen)

  Toimitusjohtaja Hannu Murtokare
  Nuohousalan Keskusliitto ry
  (Nuohooja, hallituksen jäsen Vesa Kääpä)

  Johtaja Kim Nikula
  Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
  (Viestintäjohtaja Tuula Kukonlehto )

  Myyntipäällikkö Timo Kangasniemi
  Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
  (Toimitusjohtaja Iivari Kalliomäki)

  Palo- ja pelastustieto ry:n
  toiminnanjohtaja/päätoimittaja ja hallituksen sihteeri
  Esa Aalto