Julkaisija

  Pelastustieto on palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan johtava ammattilehti, joka käsittelee laaja-alaisesti pelastusalan ajankohtaisia aiheita, kuten onnettomuuksista oppimista pelastustöiden ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

  Palontorjunnasta kaikki alkoi vuonna 1950. Omasta ammattilehdestä kehkeytyi alan yhteinen äänitorvi. Sellainen Pelastustieto haluaa olla myös 2020-luvulla.

  Pelastustieto-lehteä julkaisee Palo- ja pelastustieto ry. Yhdistys on perustettu vuonna 1977 paloalan lehtien julkaisutoimintaa varten.

  Yhdistyksessä on kahdeksan jäsenjärjestöä: Suomen Palopäällystöliitto ry, Palosuojelun Edistämissäätiö, Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK), Suomen Pelastusalan ammattilaiset ry (SPAL), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry (JHL) ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry.

  STRATEGIA 2020:

  Kentän äänen tarina.

  PALO- JA PELASTUSTIETO RY:N HALLITUS

  puheenjohtaja:


  Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
  Suomen Palopäällystöliitto ry
  (Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Sami Kerman)

  varapuheenjohtaja:

  Lainopillinen erityisasiantuntija Hannu Moilanen
  JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
  (Työsuojeluvaltuutettu Miikka Viitala)

  jäsenet:

  Palokuntajohtaja Petri Jaatinen
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
  (varajäsen: Hallintopäällikkö Timo Sovanen)

  Johtava palotarkastaja Nina Piela-Tallberg
  Palosuojelun edistämissäätiö
  (Toimitusjohtaja Hannu Sartovuo)

  Johtava asiantuntija Kari Telaranta
  Suomen Paloinsinööriyhdistys ry
  (Aluejohtaja, paloturvallisuusinsinööri Päivi Myllylä)

  Toimitusjohtaja Hannu Murtokare
  Nuohousalan Keskusliitto ry
  (Nuohooja, hallituksen jäsen Vesa Kääpä)

  Toimittaja Mikko Terävä
  Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry
  (Johtaja Kim Nikula )

  Myyntipäällikkö Timo Kangasniemi
  Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry
  (Toimitusjohtaja Iivari Kalliomäki)

  Palo- ja pelastustieto ry:n
  toiminnanjohtaja/päätoimittaja ja hallituksen sihteeri
  Esa Aalto