Pelastustieto blogi 11.5.2023

Muutosten mahdollisuuksien ”kulta-aikaa” – katsaus kehittäjän silmin

Teemu Veneskari työskentelee kehittämispäällikkönä Kymenlaakson pelastuslaitoksella. Kuva: Ossi Pietiläinen

Teemu Veneskari työskentelee kehittämispäällikkönä Kymenlaakson pelastuslaitoksella. Kuva: Ossi Pietiläinen

Hetken kuluttua olemme ensimmäisen puolivuotisen taipaleen toimineet uudessa Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiossa. Halusin tämän kaiken uuden tekemisen keskellä jakaa muutamia ajatuksia kanssanne. Samalla on heti alkuun sanottava, että näin toiminnan kehittäjän näkökulmasta, eletään muutosten, mutta mahdollisuuksien ”kulta-aikaa”. Hyvällä verkostoitumisella ja omalla aktiivisella otteella on mahdollista saada paljon aikaiseksi.

Koko pelastustoimi on valtakunnallisessa muutoksessa ja uudistuu. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. Tämä on tarkoittanut pelastustoimessa useita eri lainsäädännön sekä toiminnallisten prosessien uudistuksia, joita edelleen tarkennetaan sisäministeriön tulevilla asetuksilla. Olemme kuvainnollisesti hyvinkin nopeasti liikkuvassa junassa, jossa pitää osata seurata ja olla mukana ajanhetkeen liittyvässä kehityksessä, mutta myös itse aktiivisesti muuttaa ja ohjata toiminnan suuntaa tarvittaessa. Tämä tarkoittaa erityisesti edunvalvontaa ja palvelutuotantoon liittyvien ratkaisujen ennakkovalmisteluja.

Pelastuslaitos muuttuu ja uudistuu

Kymenlaakson pelastuslaitoksella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) osalta tämän vuoden alusta on otettu teemaksi ”sisäisten prosessien kehittäminen ja integroituminen Kymenlaakson hyvinvointialueen palveluihin”. Käytännössä se on tarkoittanut eri toimintojen yhteensovittamista pelastuslaitoksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen välille. Näin alkuun on korostunut erityisesti HR-toimintojen yhdenmukaistaminen, mutta pikkuhiljaa myös muut osa-alueet on otettu kehityksen alle.

Hyvinvointialueelle tulleiden yhteisten ja uusien lainsäädännöllisten velvoitteiden kautta myös pelastuslaitoksemme uudistuu. Olemme aloittaneet konsernitasoisten toimintojen yhteensovittamisen tiedolla johtamisen, SHQS-laatujärjestelmän käyttöönoton, toiminnan prosessien kuvaamiseen, osallisuuden sekä työnantajamielikuvan rakentamisen osalta. Kaikissa kehitystoimissa tulee nähdä mahdollisuus yhdenmukaistaa toimintaa ja tuottavuutta. Nykyisiin ja tuleviin muutoksiin olemme saaneet hyvinvointialueen konsernipalveluista sekä strategia- ja integraatiopalveluista kollegoiksi huippuammattilaisia, joiden kanssa uuden tekeminen on ollut mutkatonta. Kiitos siitä jo etukäteen.

Mitä on tällä hetkellä pöydällä ja työnalla?

Pelastuslaitoksen hallintoa työllistää tällä hetkellä uuden palvelutasopäätöksen valmistelu yhdessä Kymenlaakson hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan kanssa. Tästä syystä pelastuslaitos toteutti toiminta-alueensa osalta ympäristöanalyysin, joka toimi perustana uudelle riskianalyysille alueen uhkista, riskeistä sekä muutostrendeistä. Riskianalyysi muodostaa perustan uuden palvelutasopäätöksemme osalta alueella tarvittaville pelastustoimen suorituskyvyille ja kyvykkyyksille.

Pelastuslaitos osallistuu tällä hetkellä kahteen EU-rahoitteiseen hankkeeseen (EDERA, COLLARIS) sekä Palosuojelurahaston rahoittamaan (PEL ARVI HOIVA) hankkeeseen. Näiden lisäksi olemme suunnittelemassa ja innovoimassa yhteistyöverkostojemme kanssa kahta uutta hanketta, joista myöhemmin lisää. Tämän lisäksi osallistun ainakin kuuteen eri Kymenlaakson hyvinvointialueen työryhmään, joiden kautta kehitetään yhteisiä menetelmiä ja toimia koko konserniin.

Uudet ideat, innovaatiot ja tehokkaammat työskentelytavat

Tähän loppuun muutama asia, joka näin kiireen keskellä ja yhteistyön tekemisen näkökulmasta korostuu.

Uuden tekemisen aikana, jolloin kehitetään, edistetään työ- ja toimintaympäristöjä sekä koko konsernin prosesseja, tulisi muistaa miten kaikilla työntekijöillä on oma merkittävä osuus tästä työstä. Toivon, että kaikki osallistuisivat, jakaisivat ja toisivat esiin omia ideoitaan sekä innovaatioita yhteiseen kehittämiseen. Kenellä vain voi olla juuri se tärkeä puuttuva palanen toiminnan kehityksen näkökulmasta. Toiminnan tuottavuuden kehittäminen on mahdollista vain kehittämällä vanhoja toimintamalleja.

Samalla työpajoja, kokouksia ja palavereita kattavasti tässä kevään aikana kuluttaneena, haluaisin että otettaisiin enemmän irti työskentelytavoistamme.

  • Pidetään kokoukset napakoina, valmistellaan tilaisuudet ja materiaalit hyvin sekä kirjataan tarvittavat muistiinpanot asioiden jatkokäsittelyä varten
  • Tutustutaan kokouksista ennakkoon lähetettyihin materiaaleihin ja osallistutaan aktiivisesti osaltamme niihin
  • Viestitään verkostoissamme työryhmien ja kokousten asioista, muistetaan huomioida kollegat ja hymyillään myös välillä 🙂

Ja se tärkein asia – otetaan muutosten mahdollisuuksista paras mahdollinen irti!

Hyvää, aurinkoista kevättä (ja vähäisiä maastopaloja) toivottaen,

Teemu Veneskari
Kehittämispäällikkö
Kymenlaakson pelastuslaitos

Lue lisää