Pelastustieto blogi 6.9.2022

Pelastaja 2040

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. mirafoni112@gmail.com

Miltä pelastustoimi näyttää vuonna 2040? Millaisia taitoja pelastaja tarvitsee vuonna 2040? Näitä kysymyksiä on mielenkiintoista pohtia, kun pelastustoimen tulevaisuutta suunnitellaan ja koulutusta ollaan uudistamassa. Kun suunnittelemme tulevaa, rakennamme tätä alaa työvoimalle, joka ei ole vielä ehkä syntynytkään. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee Euroopassa. 

Pelastustoimi on miesvaltainen ala, jossa fyysiset vaatimukset ovat valokeilassa, mutta onko niin myös tulevaisuudessa? Vai ovatko tavat, menetelmät ja välineet, itse asiassa koko työmme ja pelastustoimen palvelut muuttuneet? Ohjaammeko itse tätä muutoksen laivaa vai koetammeko jahdata muutosta?

Työelämätutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ne tärkeimmät taidot, joita meillä nyt on työelämässä, eivät ole samoja enää tulevaisuudessa. Tämä näkökohta onkin tärkeä ottaa huomioon suunniteltaessa tulevaa. Elinikäinen oppiminen, kommunikaatiotaidot, ongelmanratkaisu, uusien asioiden kehittäminen yhdessä ja oman työn johtaminen ovat asioita, joita korostetaan vaatimuksiksi tulevaisuuden työvoimalle.

Työkavereinamme tulee olemaan ”harmaita panttereita”, sillä elämme entistä pidempään ja terveemmin. Myös tekoäly, koneet ja robotit tulevat olemaan työkavereitamme, osin ovat sitä jo. Työympäristömme kehittyy entistä monikulttuurisemmaksi, missä digitaidot ovat entistä tärkeämpiä. Tulemme entistä tietoisemmiksi ja vastuullisemmiksi ympäristöstä ja resursseista. Työaikaankin kaivataan joustoa perinteisen toimistotyöajan sijaan.

”Tulevaisuudessa ihmiset etsivät työhönsä lisää joustavuutta ja yrittäjämäisyyttä. Tähän pelastustoimi voisi vastata tarjoamalla yksilölliset, koko uran kestävät oppimispolut.”

Mitä pelastustoimi voi sitten tulevaisuudessa tarjota työntekijöille? Meidän ei tarvitse juurikaan perustella olemassaoloamme yhteiskunnassa. Teemme merkittävää työtä pelastamalla ihmishenkiä, ympäristöä ja omaisuutta – pelastustointa pidetään jopa liiankin itsestäänselvyytenä yhteiskunnan peruspalveluissa.

Tulevaisuudessa ihmiset etsivät työhönsä lisää joustavuutta ja yrittäjämäisyyttä. Tähän pelastustoimi voisi vastata tarjoamalla yksilölliset, koko uran kestävät oppimispolut. Olemme olleet melko konservatiivinen ala, mitä tulee koulutuksen uudistamiseen. Jotta pysymme työelämän vauhdissa mukana, on katse pidettävä horisontissa.

Nykyisestä työvoimasta on myös pidettävä kaikin keinoin kiinni. On osallistettava, tarjottava monipuolisia vaihtoehtoja ja oltava tasa-arvoisia – oli kyse sitten työntekijöistä tai asiakkaistamme. On hyväksyttävä, että työntekijämme saattavat vaihtaa alaa eikä koko elämän kestävä ura samalla alalla ole perusasetus. Tämä tarkoittaa, että koulutusjärjestelmämme on oltava tulevaisuudessa joustava, ja pelastajaksi on voitava opiskella eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Pelastusalan entistä enemmän tulevaisuuteen nojaava ajattelu ja tulevaisuuden työvoiman löytäminen ovat meille haasteita. Muutettavaa on paljon ja on selvää, että tulevien 20 vuoden aikana muutos on vauhdikkaampaa kuin menneiden sadan vuoden aikana. Muutos on väistämätön ja sitä toteuttaessa on hyvä muistaa Mahatma Gandhin viisaus: ”ole se muutos, joka haluat nähdä”.

Mira Leinonen

Lue lisää