Pelastustieto blogi 28.2.2017

Valvovan silmän alla

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, nyt virkavapaalla.
Sähköposti: mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, nyt virkavapaalla. Sähköposti: mirafoni112@gmail.com

Työn luonne on jatkuvassa muutoksessa ja kuten olen aiemminkin kirjoittanut, pelastustoimessakin ollaan kaiken aikaa menossa enemmän kohti asiantuntijaroolia kuin perinteistä ”viisaus asuu esimiehissä”-mentaliteettia. Tähän työn luonteen muutokseen liittyy myös tarve päivittää työskentelymuotoja. Etätyö on ollut työskentelymuotona yksityissektorilla jo pitkään ja vasta viime vuosien aikana on pelastustoimessakin herätty siihen, että jotkin – esimerkiksi koulutukseen, onnettomuuksien ehkäisyyn ja hallintoon liittyvät tehtävät- pelastustoimen työtehtävistä olisi toteutettavissa etätöissä.

Esimiesten asenteet etätöitä kohtaan pelastustoimessa ovat kuitenkin vielä valitettavan penseitä. Alaisten toivotaan olevan koko ajan valvovan silmän alla, vaikka todellisuudessa tänä päivänä kenelläkään ei pitäisi olla aikaa kytätä selän takana työntekijän työskentelyä. Mielestäni näillä penseillä kommenteilla esimies tulee paljastaneeksi enemmän itsestään työntekijänä kuin luottamuksesta alaistaan kohtaan. Luottamuksesta etätöiden tekemiseen tulisikin lähteä: esimies luottaa, että hommat hoituu ja alainen luottaa siihen, että saa tarvittaessa esimieheen yhteyden.

Alallamme on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota tuottavuuteen. Etätöillä on tutkittu olevan positiivinen vaikutus tuottavuuteen; kun työntekijä kokee, että häneen luotetaan ja hän saa joustoa työn ja yksityiselämän yhteensovittamisessa, sitoutuu hän työhönsä paremmin ja esimerkiksi pitkien työmatkojen takia säästyvä energia suuntautuu köröttelyn sijaan varsinaisiin töihin. Työterveyslaitoksen tutkimukset kertovat, että työt yksinkertaisesti sujuvat paremmin etänä kuin työpaikalla. Pelkästään etänä työskentely ei ole kuitenkaan ratkaisu, sillä siinä häviää helposti työyhteisön sosiaalinen puoli, mutta kun löytyy etätöiden ja työpaikalla työskentelyn suhteen sopiva tasapaino. Etätyöt on myös erinomainen väliaikaisratkaisu sisäilmaongelmissa, sen sijaan, että työntekijöitä istutetaan homeisilla paloasemilla.

Työntekijöistä, erityisesti hyvistä työntekijöistä, tulee olemaan lähitulevaisuudessa kilpailua. Tulevaisuuden tekijöitä kiinnostaa, onko potentiaalisella työnantajalla etätyöasiat kunnossa. Työn tekemisen lähtökohtana ei voi olla epäluottamus – valvovan silmän alla työskenteleminen on johtamista suoraan 80-luvulta.

Teksti: Mira Leinonen

 

Lue lisää