Pelastustoimi 24.11.2016

”Alueellisen turvallisuuden keskuksia”

”Eurooppalainen pelastusyhteistyö on 15 vuoden kuluttua paljon tiiviimpää kuin tänä päivänä.”

pelastusala_v2025_vignettiYlieurooppalaisen yhteistyön nimiin pelastustoimessa uskoi kuutisen vuotta sitten Tampereen aluepelastuslaitoksen, nykyisen Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen. Hänellä on kansainvälistä pelastustoimen kokemusta Euroopan palopäällystöliitosta, jonka aktiivina hän on toiminut.

Samoin kuin useimmat pelastustoimen ammattilaiset, myös Ojanen näkee tulevaisuuden pelastuslaitosten toimintaympäristön nykyistä monimuotoisempana.

”Pelastuslaitokset ovat alueellisen turvallisuuden keskuksia. Ne hoitavat hyvin laaja-alaisesti kaikkia kansalaisten turvallisuuteen liittyviä asioita. Ne toimivat hyvin myös monikulttuurisessa ympäristössä.”

Myös hänen käsityksensä on, että tulevaisuudessa pelastuslaitokset palvelevat kansalaisia kasvokkain, mutta entistä enemmän myös internetin välityksellä.

”Kanssakäyminen on kuitenkin yhtä välitöntä kuin nyt”, hän sanoo.

Tulevaisuuden uhkakirjo on Ojasen käsityksen mukaan suurempi ja monimuotoisempi kuin nyt.

”Olemme menossa kohti mukavuuskulttuuria, jossa yhteiskunta on entistä herkempi häiriöille, ja jo pienellä häiriöllä voi olla hyvin laajakantoiset seuraukset. Se on haaste myös pelastustoimelle. Kehitys johtaa kohti suurempia kaupunkikeskuksia, mutta turvallisuudesta joudutaan huolehtimaan myös harvaan asutulla maaseudulla. Se ei Ojasen mukaan onnistu, ellei pelastustoimessa omaksuta uusia toimintamalleja.

”Tiukasta sektoriajattelusta on luovuttava. Ei ole vain palokuntaa ja vain sosiaalitoimea, vaan kaikki tekevät kaikkea. Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden takaamiseksi on luovuttava tsaarinaikaisesta hallinnon sektoriajattelusta.

Lue lisää