Pelastustoimi 21.11.2016

”Alueita vähemmän – toiminta tehostuu”

”Vuosi 2025 on itse asiassa hyvin lähellä, 15 vuotta on kohtuullisen lyhyt aika työstää erilaisia asioita. Jos ajatellaan 15 vuotta taaksepäin, pelastustoimessa tapahtuneet muutokset ovat olleet suuria ja merkittäviä, mutta eivät kuitenkaan mitenkään järisyttäviä, enkä usko sellaisia tapahtuvan jatkossakaan” totesi vuonna 2010 silloinen Helsingin pelastuskomentaja Kari Lehtokangas.

pelastusala_v2025_vignetti”Tulevaisuuden suhteen täytyy kuitenkin jättää ajatuksissa pelivaraa sille, että yhteiskunnassamme tapahtuu sellaista, joka ei ole vielä kovin hyvin havaittavissa. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana on tehty rakenteellisia asioita, ja uskon, että vuonna 2025 moni asia on jatkanut omaa elinkaartaan.”

”Pelastustoimialueita on todennäköisesti paljon vähemmän alueiden yhdistyttyä. Hallinnollisia muutoksia tulee vielä, ja ne merkitsevät toimintojen tehostumista ja uusia mahdollisuuksia. Hätäkeskusjärjestelmä uudistetaan ja hätäkeskusten lukumäärää pienennetään. Pelastustoimen alalla käydään varmasti keskustelua yksityistämisestä ja ulkoistamisesta.”

”Yksi piirre, mikä tulee voimistumaan on, että ihmisen on otettava enemmän vastuuta itsestään. Ei ole pelkästään yhteiskunnan tehtävä vastata kaikesta, vaan ihmisten itsensäkin on nähtävä vähän vaivaa. 15 vuoden kuluessa menemme askel askeleelta siihen, että turvallisuusasioita voidaan yhdessä hoitaa paremmin eri viranomaisten kanssa. Sillä puolella tulee tapahtumaan isoja asioita, ja tämä kehitys on jo alkanut. On pohdittava, miten voidaan yhdistää vähäiset voimavarat, ja miten yhdessä hoitaa tehokkaasti asioita ilman, että tulee päällekkäisjärjestelmiä.”

”Valtavia muutoksia en näe, uskon, että asiat menevät tasaisen kehityksen kautta eteenpäin. Pelastustoimen vahvuus kansantaloudessa on yhä olla ainut organisaatio, jonka operatiivinen henkilökunta on ympärivuorokautisesti ja ympärivuotisesti lähtövalmiudessa, hyvin varusteltuna ja koulutettuna mihin tahansa tehtävään, jossa apua tarvitaan. Millään muulla kunnallisella organisaatiolla ei ole tätä valmiutta ja mahdollisuutta. Kun yhteiskunnan vaatimukset avunantamiseen kasvavat, ja toisaalta kustannukset ylläpitää valmiutta kaikkina vuorokauden aikoina kasvavat, vähenevät muiden kunnallisten organisaatioiden mahdollisuudet ylläpitää tarvittavia valmiuksia. Tällöin pelastuslaitoksen mahdollisuudet korostuvat entisestään.”

”Pelastustoimen osalta näenkin tulevaisuuden positiivisena. On paljon mahdollisuuksia, mutta kaikki riippuu siitä, osataanko niitä käyttää oikealla tavalla.”

 

Lue lisää