Pelastustoimi 22.11.2018

Arto Latvala on Vuoden palomies – ”Jämpti ja mies paikallaan”

Arto Latvala tekee pitkäjänteistä työtä täydentävien sammutusmenetelmien sekä sammutustaktiikan ja -tekniikan kehittämisessä.

Arto Latvala tekee pitkäjänteistä työtä täydentävien sammutusmenetelmien sekä sammutustaktiikan ja -tekniikan kehittämisessä.

Vuoden palomieheksi valittu palomestari Arto Latvala on toiminut pelastusalalla yli 50 vuotta, ja hänen aikaansaannostensa kirjo tuolla ajanjaksolla on ylipäänsä laaja ja merkityksellinen koko pelastustoimen näkökulmasta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari on erinomainen esimerkki kaikenikäisille kollegoilleen innostuneella ja kehittämishaluisella asenteellaan.

Arto Latvala on ollut erityisen kiinnostunut varautumisesta lento-onnettomuuksiin ja suuronnettomuuksiin. Hän on ollut kehittämässä pääkaupunkiseudulla suuronnettomuuksiin liittyvää viranomaisyhteistyötä 1990-luvun taitteesta lähtien ja laatinut nykymuotoiset pelastustoiminnan johtamisohjeet lento-onnettomuuksia varten sekä yleisohjeet suuronnettomuuksien pelastustoiminnan johtamisesta.

Vaihtoehtoisten sammutusmenetelmien sekä sammutustaktiikan ja -tekniikan kehittämisessä Latvala on tehnyt pitkäjänteistä työtä Pelastusopiston tutkimushankkeissa. Tutkimushankkeiden tulokset ovat muuttaneet pelastajien toimintatapoja tulipalotilanteissa, mikä ilmenee palomiesten nopeampana toimintana ja pienempinä omaisuusvahinkoina.

Arto Latvalasta tuli useita ehdotuksia Vuoden Palomies -toimikunnalle. Niistä kaikista paistoi läpi suuri arvostus pian eläkkeelle jäävää pelastusalan moniosaajaa kohtaan. Lämpöäkään ehdotuksista ei puuttunut.

”Latvala on aina helposti lähestyttävä, iloinen, intoa täynnä ja johtamisessa rauhallinen, jämpti ja mies paikallaan”, totesi eräskin ehdotuksen laatinut henkilö.

Vuoden Palomiehen valitsee toimikunta, johon kuuluvat edustajat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä, Suomen Palopäällystöliitosta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta, Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta, Pelastustieto-lehdestä ja sisäministeriön pelastusosastolta. Vuoden Palomies tai Palokuntalainen on valittu vuodesta 1982 lähtien.

Lähde: Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää