Pelastustoimi 8.4.2021

Esiselvitys lausunnolle – pelastuslakiin tehdään välttämättömimmät uudistukset

Pelastuslakia uudistetaan. Esiselvitys lähti lausunnolle.

Pelastuslakia uudistetaan. Esiselvitys lähti lausunnolle.

Neljä eri jaostoa on selvittänyt 10 vuotta voimassa olleen pelastuslain muutostarpeita. Esiselvitys on nyt lähetetty lausunnolle ajalle 8.4.-31.5.2021. Mahdolliset lakimuutokset valmistellaan esiselvityksen ja lausuntopalautteen pohjalta erikseen asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

Lisäksi selvitettiin ja arvioitiin, mitä lainsäädännön muutostarpeita pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille aiheuttaa niin sanotun Sote100-lakipaketin muutosten lisäksi.

Esiselvityshankkeessa pelastuslain mahdollisia muutostarpeita tarkasteltiin onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan, pelastustoiminnan, varautumisen ja väestönsuojelun sekä lain rakenteen ja yhteisten säännösten näkökulmista. Esitetyistä muutostarpeista on tehty ehdotusten lisäksi arviot niiden vaikutuksista ja kiireellisyydestä.

”Pelastuslaki on tarkoitus uudistaa vastaamaan paremmin pelastustoimen toimintaympäristöä, tulevaisuuden kehitystä sekä valmisteilla olevaa hyvinvointialueuudistusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun vuoden 2011 pelastuslakia tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti. Silloin tehtiin pelastuslain kokonaisuudistus eikä lakia ole aikaisemmin käyty näin perusteellisesti läpi”, kertoo lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö.

Kätön mukaan nyt on tarkoitus tehdä lakiin välttämättömimmät uudistukset. Jaostojen valmistelemissa muistioissa todetaan uudistamista edellyttävät kiireellisimmät asiat. Lain uudistamiseksi on kireä aikataulu, kun eduskunnan pitäisi päättää laista viimeistään runsaan puolentoista vuoden kuluttua. Varsinainen lakiehdotus lähtee lausunnolle noin vuoden kuluttua.

Esiselvityshanke onnistui Mika Kätön mielestä hyvin ja eri jaostot toivat hyvin esiin pelastusalan muutostarpeet.

”Nyt laille tehdään määräaikaishuolto, mutta esiselvityksessä on hyvä aineisto pelastuslain kokonaisuudistukselle, joka toivottavasti tehdään mahdollisesti jo seuraavalla hallituskaudella”, hän sanoo.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi ja pelastuslaki uudistetaan kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Tätä varten asetettiin vuoden 2019 lopussa esiselvityshanke. Sen tarkoituksena oli selvittää ja arvioida kokonaisvaltaisesti pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeet, jotka johtuvat muun muassa pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueille.

Esiselvityshankkeen arviointimuistiot ovat luettavissa täältä.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää