Pelastustoimi 14.2.2020

Hälytykset liikenneonnettomuuksiin lisääntyivät – tulipaloihin, paloilmoittimiin ja ensihoitotehtäviin vähenivät

Pahimmmalta maastopalokesältä vältyttiin viime vuonna Etelä-Karjalassa paloi turvesuo kesäkuun alussa.

Pahimmmalta maastopalokesältä vältyttiin viime vuonna Etelä-Karjalassa paloi turvesuo kesäkuun alussa.

Pelastustoimella oli vuonna 2019 yhteensä 109 900 pelastus- ja avunantotehtävää. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä vuotena, mutta samalla tasolla sitä edeltävien vuosien kanssa. Tulipalojen määrä jatkoi hidasta laskuaan. Vuonna 2019 ei syttynyt maastopaloja yhtä paljon kuin vuonna 2018. Lisäksi rakennuspalojen ja muiden tulipalojen määrät laskivat hieman edellisiin vuosiin verrattuna. Pelastuslaitokset hälytettiin vuonna 2019 yhteensä 5200 rakennuspaloon.

Palokuolemien määrä väheni 49 uhriin. Sen sijaan tulipaloissa menetettyjen elinvuosien määrä nousi 1351 vuoteen, mikä johtuu aiempaa useammista nuorten kuolemista. Savuke on yhä yleisin kohtalokkaan palon syttymissyy. Joka kolmannessa kohtalokkaassa palossa puuttui toimiva palovaroitin.

Liikenneonnettomuudet työllistävät pelastuslaitoksia enemmän kuin aikaisempina vuosina. Hälytyksiä oli 17200, joka on 16 prosenttia kaikista pelastustoimen tehtävistä. Liikenneonnettomuustehtävät ovat kuitenkin aikaisempia pienempiä. Niissä liikenneonnettomuuksissa, joihin pelastuslaitokset hälytetään, tapahtuu aiempaa vähemmän henkilövahinkoja. Pelastuslaitokset kirjasivat 9100 henkilön loukkaantuneen tai kuolleen liikenneonnettomuuksissa.

Pelastustoimen tekemä ensihoidon avustamistyö kääntyi monen vuoden nousun jälkeen laskuun. Tehtäviä oli vuonna 2019 yhteensä 28400, joka on 26 prosenttia kaikista pelastustoimen tehtävistä. Näistä tehtävistä 23000 oli ensivastetehtäviä, niiden määrä putosi edellisestä vuodesta 2200 tehtävällä.

Hätäkeskukseen kytketyistä paloilmoittimista tuli pelastuslaitoksille 18000 hälytystä, joka 16 prosenttia kaikista pelastustoimen tehtävistä. Näistä 1200 eli 7 prosenttia oli aiheellisia. Tehtävien määrä on ollut viimeksi yhtä pieni vuonna 2002, vaikka hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimien määrä on koko ajan kasvanut.

Kiireellisissä tehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi 15 minuutin kuluttua hätäpuhelun alkamisesta. Ensimmäinen yksikkö oli kohteessa 7:48 minuutin kuluttua hälytyksestä. Edellisenä vuotena vastaava aika oli 7:54. Niillä neliökilometrin kokoisilla alueilla, joissa on arvioitu tapahtuvan eniten onnettomuuksia, ensimmäinen yksikkö oli kohteessa nopeimmin Keski-Pohjanmaalla (4:30). Hitaimmin kohde saavutettiin Keski-Uudellamaalla (6:55). Ajat on laskettu mediaaniaikoina.

Pelastuslaitokset järjestivät 11127 turvallisuusviestintätilaisuutta 857723 henkilölle. Turvallisuusviestintätilaisuuksiin osallistui 16 prosenttia suomalaisista, osuus on hieman laskenut viime vuosista.

Yleisiä palotarkastuksia, eli määrävälein tehtäviä kohteiden palotarkastuksia, pelastuslaitokset tekivät 34127. Tämä on 99 prosenttia suunnitellusta tarkastusten määrästä. Yleisten palotarkastusten määrä on hieman laskenut viime vuosina. Laskua on ollut asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten yleisten palotarkastusten määrissä.

Tiedot on koottu pelastustoimen toimenpidetilasto Prontosta.

Lähde: Pelastusopisto
Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos