Pelastustoimi 8.4.2020

Hätäkeskusammattilaisten VES-sopimus syntyi: palkankorotukset 3,07 prosenttia ja kiky poistuu – kunta-alan puolella TS- ja KVTES-neuvottelut vielä kesken

Pelastusajoneuvon pitää lähteä hälytysajoon nopeasti, kun hälytys tulee. Kaupunkikeskustoissa kiireellisin apu kuitenkin ontuu. Paloasemaverkoston pitää olla tiheämpi, mutta tarvitaan myös nopeampaa, uudenlaista kalustoa, kuten kärkiyksiköitä. (Kuva: Kimmo Kaisto)

Pelastusajoneuvon pitää lähteä hälytysajoon nopeasti, kun hälytys tulee. Kaupunkikeskustoissa kiireellisin apu kuitenkin ontuu. Paloasemaverkoston pitää olla tiheämpi, mutta tarvitaan myös nopeampaa, uudenlaista kalustoa, kuten kärkiyksiköitä. (Kuva: Kimmo Kaisto)

Hätäkeskusammattilaisten työmarkkinaneuvotteluissa on viime viikolla päästy sopimukseen.

Valtion virka- ja työehtosopimus VES on sovittu vajaan kahden vuoden ajaksi. Sopimus päättyy 28.2.2022.

Sopimuksen palkankorotukset ovat neuvotteluihin osallistuneiden liittojen mukaan yleisen linjan mukaisia. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,07 prosenttia.

Kikyn työajan pidennykset poistuvat tämän vuoden lokakuun alussa.

Tammikuun puolivälissä aloitettuihin sopimusneuvotteluihin osallistuvat pääsopijajärjestöinä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Suomen pelastusalan ammattilaisten liitto SPALin hätäkeskuksissa työskentelevien jäsenten, eli Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin jäsenien, neuvottelujärjestönä on Pro.

”JHL on tyytyväinen, että valtiolla ratkaisu saatiin päätökseen tavoiteajassa ja yleisen linjan mukaisena, huolimatta yhteiskuntaa ravisuttavasta koronavirustilanteesta. Ratkaisun sisältö vastaa hyvinkin teollisuudessa talvella saavutettuja ratkaisuja niin palkankorotusten, sopimuskauden, kiky-tuntien poistamisen kuin muiden tekstiasioidenmäärän suhteen. Se mikä tietysti harmittaa on se, että taaskaan ei ollut tilaa kehittää valtion sopimusta ja ratkaisun kokonaisuus supistui pitkälti palkkaratkaisuksi ja kierroksen erityisteeman, eli kiky-tuntien poiston ratkaisemiseen”, kertoo JHL:n neuvottelujohtaja Kristian Karrasch.

Kunnallisella puolella sopua ei vielä löytynyt

SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola on myös tyytyväinen valtion puolen VES-sopimuksen valmistumisesta, mutta harmittelee sitä, että kunnallisella puolella neuvottelut ovat vielä pahasti kesken.

Kunnallisella puolella neuvotteluita käydään pelastuslaitoksissa työskentelevien jäsenten työehtoja määrittelevän kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n ja palomiesliiton jäsenistä päätoimisten ensihoitajien sopimuksena toimivan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:in ehdoista.

Edellinen työ- ja virkaehtosopimus päättyi viime kuun lopussa, ja uutta ei vielä ole saatu sovittua.

Sopua asiaan etsitään edelleen valtakunnansovittelijan johdolla.

Jaakkola kuvaa neuvotteluita kokonaisella tasolla hankaliksi.

”Kyllähän ne vaikeat ovat olleet. Sen varmaan kaikki tietää. Vanhat sopimukset ovat umpeutuneet ja uusia ei ole saatu tehtyä ja ollaan valtakunnansovittelijan puheilla, niin eihän se hyvä tietenkään ole. Ei voi hyviä pisteitä antaa.”

TS:n neuvottelut ovat tällä hetkellä todennäköisesti tauolla niin pitkään, kunnes neuvottelujärjestöt saavat sovittua korkeamman tason tavoitteista.

”Kaiken yläpuolella on pääneuvotteluryhmä, jossa ratkaistaan isoja kokonaisuuksia. Näitä ovat muun muassa palkankorotusten taso, sopimuskauden pituus ja se miten käy kiky-tunneille. Pääneuvotteluryhmä on nyt valtakunnansovittelijan pakeilla. Haemme nyt sopua isoihin linjauksiin. Ennen kuin tämä sopu saadaan niin nämä muut pöydät eivät ilmeisesti etene millään tavalla”, Jaakkola kertoo.

JHL:n sopimustoimitsija Hannu Moilasen mukaan TS-neuvotteluissa on käsitelty järjestöjen esitykset.

”Palo- ja pelastusalan osalta esillä on ollut KT:n esittämänä jaksotyön ulottaminen myös palo- ja pelastusalalle. Tälle ei oikein ole esitetty neuvottelussa järkevää perustetta ja tästä syystä tätä vastustetaan.”

”Suurin ongelma on palo- ja pelastusalan osalta on kuitenkin liite 8. Liitteessä olevat määräykset ovat tarkoitettu määräaikaisiksi, tätä ei voi kiistää. Liitteen mukaisia 24 tunnin työaikajärjestelmiä on kuitenkin otettu käyttöön useissa pelastuslaitoksissa. Näiden osalta olisi järkevää säilyttää liitteen määräykset osana työehtosopimusympäristöä.”

”Myös pitemmästä viikkotyöajasta kuin 40 tuntia voidaan sopia, kun se tehdään työntekijän ja työnantajan välillä. Raamit tälle sopimiselle olisi hyvä kuitenkin tehdä keskitetysti. Miten sitovat raamit sitten ovat, on hyvä kysymys. Tämä on käsitykseni mukaan mahdollista tehdä näin uuden työaikalain määräyksien mukaan. Tämä aiheuttaa kuitenkin tarpeen sopia asioista pelastuslaitoksissa ja tämä ei näytä kaikille pelastuslaitoksille sopivan. Tästä syystä halutaan sanella työaikaa koskevat ehdot, käytännössä poikkeuslupakäytännöillä, työajasta 24 tunnin työaikamallissa.”

”Neuvotteluja jatketaan TS-sopimuksen osalta, kun tähän uusia eväitä on olemassa”, Moilanen toteaa.

KT Kuntatyönantajat viestivät viime viikon tiedotteessaan, että neuvotteluja ovat erityisesti vaikeuttaneet yli yleisen linjan menevät järjestöjen vaatimukset.

”Vaatimukset ovat erittäin kovia, kun tiedetään, että kuntatalous oli hyvin heikossa kunnossa jo ennen koronaepidemian aiheuttamia ylimääräisiä menoja ja samanaikaista verotulojen vähenemistä. Liian suuret ja hajottavat vaatimukset uhkaavat elintärkeitä kuntapalveluita.”

Neuvottelut uusista kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista käynnistyivät 14. tammikuuta.

Osapuolina neuvotteluissa ovat KT Kuntatyönantajat ja työntekijöiden neuvottelujärjestöt Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU.

SPAL kuuluu Soteen yhdessä sen muiden jäsenten Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ja Toimihenkilöliitto ERTOn kanssa. JHL on mukana neuvotteluissa JAUn kautta.

Teksti: Petri Vanhanen

Lähteet: JHL, JUKO, KT, SPAL

Lue lisää