Pelastustoimi 12.1.2018

Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti? Vastaa pelastusalan arvokyselyyn!

Arvot ovat pelastusalan toiminnan ja palvelujen ydin.

Arvot ovat pelastusalan toiminnan ja palvelujen ydin.

Pelastusala pyytää kansalaisia ottamaan kantaa alan arvoihin. Arvot ovat pelastusalan toiminnan ja palvelujen ydin.

Pelastusalan vuonna 2017 alkanut arvohanke tarkastelee, miten arvot ovat kestäneet aikaa. Toimialan arvoista on erityisen tärkeä käydä keskustelua nyt, kun pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädäntöä uudistetaan.

Pelastustoimen arvopohja ”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” muodostettiin laajalla valtakunnallisella yhteistyöllä vuonna 2007. Aiemmat eettiset periaatteet (inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja rohkeus) ovat vuodelta 1995.

Toimialan sisällä tehdyn kyselyn jälkeen haluamme kysyä erityisesti alan ulkopuolisilta käsityksiä pelastusalasta ja sen toiminnasta arvotyön pohjaksi. Tarkoitus on kartoittaa, miten kansalaisten ja pelastusalan näkemykset vastaavat toisiaan. Vastaukset luovat pohjaa toiminnan kehittämiselle ja itsearvioinnille.

Palosuojelurahaston rahoittamaan hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Suomen Palopäällystöliitto ja ohjauksesta hankeryhmä. Hankeryhmään kuuluvat lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Pelastusjohtajien yhdistys, Pelastusopisto, Pelastusopiston Oppilasyhdistys, sisäministeriön pelastusosasto, Suomen Palomiesliitto SPAL, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Sopimuspalokuntien liitto.

Vastaa kyselyyn täällä.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto

Kuva: Teemu Heikkilä