Kaupallinen yhteistyö -arkisto 1.4.2022

X-Fog käsisammutin on ympäristöystävällisempi vaihtoehto vaahtosammuttimille

X-Fog-sammuttimet korvaavat vaahtosammuttimet A-luokan paloissa, joissa palon kohteena on kuitumateriaaleja, kuten puuta, paperia, tekstiilejä ja erilaisia muovimateriaaleja. Sammuttimissa käytetään ympäristöneutraalia ja tensidivapaata sammutusainetta, jolla on jopa neljä kertaa parempi sammutusteho kuin vedellä. X-Fog tarjoaa myös ennaltaehkäisevän palosuojan olemalla vaikutukseltaan sekä sammuttava että kyllästävä, mikä estää uudelleen syttymistä sammutustyön aikana. Hyvä sammutusteho tarkoittaa myös erittäin nopeaa lämpötilan laskua palopesäkkeessä. Tämä puolestaan vähentää palavien ja myrkyllisten kaasujen määrää, mikä luo paremman ympäristön käyttäjälle.

Tilastot puhuvat X-Fogin puolesta

Ruotsin pelastusvirasto MSB:n tilastojen mukaan kaikista tulipaloista 98 prosenttia on A-luokan paloja, eli sellaisia, joissa vaahtoa ei tarvita sammutusaineena. X-Fog luokitellaan lisäaineelliseksi vedeksi, ja Ruotsin pelastuspalvelu käyttää sitä nykyään metsä-, rakennus- ja teollisuuspalojen sammuttamiseen eri puolilla maata. Sammutusaineesta puuttuvat kemialliset aineet, joilla on syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia mutageenisiä ominaisuuksia. CGS:n lanseeraamana tämä uusi sammutintyyppi on nyt  saatavilla myös 6:n ja 9 litran käsisammuttimena.

”X-Fog tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia tulipalojen sammuttamiseen vaarantamatta ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Käytännössä miltei kaikki vaahtosammuttimet voidaan korvata X-Fog-sammuttimilla”, sanoo CGS-tavaramerkkiä edustava GPBM Nordic AB:n tuotepäällikkö Melker Lang.

Nykyään ei ole tarvetta sijoittaa AB-sammuttimia julkisiin tiloihin, kuten kouluihin, toimistoihin ja hotelleihin. AB-vaahtoa suositellaan paikkoihin, joissa piilee todellinen riski nestepaloille, jotka puolestaan isossa kuvassa muodostavat erittäin pienen osan kaikista tulipaloista.

Fluoritensidejä sisältäville vaahtosammuttimille tulossa pian käyttökielto

Alalle jo pitkään vakiintuneiden fluoritensidejä sisältävien (PFAS) vaahtosammuttimien käytön lopettamiseksi valmistellaan uutta lainsäädäntöä EU-tasolla. Ympäristölain määräysten mukaan vaahtoa ei pidä käyttää, ja nyt Ruotsissa MSB kehottaa välttämään vaahtosammuttimia mahdollisuuksien mukaan. Pinta-aktiivisia tensidejä sisältävät vaahdot voivat kuljettaa myrkkyjä palopesäkkeestä maahan ja edistää vesivarastojen sekä pohjavesien saastumista. PFAS-yhdisteitä, joita on tutkittu enemmän kuin tensidejä yleensä, on löydetty lukuisista Ruotsin raakavesilähteistä – usein veteen valuneesta sammutusvaahdosta. Vedestä fluoritensidit voivat siirtyvät elollisiin olentoihin ja varastoitua esimerkiksi maksaan ja verenkiertoon.

Lue lisää X-Fogista osoitteessa: www.cgsfire.se tai ota yhteyttä asiakaspalvelu(at)pbmnordic.fi

Lue lisää