Pelastustoimi 10.1.2018

Koulutus ja teknologia korostuvat toimintaympäristökatsauksessa

Tulevaisuudessa Pelastusopisto kouluttaa Helsinginkin palomiehet.

Tulevaisuudessa Pelastusopisto kouluttaa Helsinginkin palomiehet.

Koulutusjärjestelmän kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen ovat teemat, joihin sisäministeriön erityisasiantuntija Jouni Pousi kiinnittää huomiota tuoreessa pelastusalan toimintaympäristökatsauksessa.

Toimintaympäristökatsaus tehtiin loka-marraskuussa 2017 haastattelemalla asiantuntijoita pelastustoimeen liittyvistä organisaatioista sekä perehtymällä aiheen taustamateriaaliin. Katsauksen teki sisäministeriön toimeksiannosta Deloitte Consulting Oy.

Katsauksessa mainittu pelastusalan koulutus on muutenkin ajankohtainen aihe, sillä pelastusalan koulutus- ja kehittämistyöryhmä luovuttaa loppuraporttinsa sisäministerille helmikuussa. Pousi sanoo, että raportin pohjalta on tarkoitus saada suuntaviivoja pelastusalan koulutuskentän kehittämiseen. Toimintaympäristökatsaus laadittiinkin pohjustamaan työryhmän työtä.

Pousin mukaan niin ikään teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen pelastusalalla on osa isompaa kokonaisuutta, jota tulisi kehittää.

”Alalla teknologia ymmärretään etupäässä ICT-asioihin liittyen, mutta se on laajempi kokonaisuus ja voi liittyä pelastustoimintaankin. Se on myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulman voimakkaampaa mukaan ottamista.”

Alalle tuttuja asioita

Katsaus nostaa pelastustoimen muiksi haasteiksi muun muassa sään ääri-ilmiöiden yleistymisen, väestön ikääntymisen, kaupungistumisen, sopimuspalokuntien vahvuuden ylläpidon ja pelastushenkilöstön turvallisuuden takaamisen.

Pousi sanoo, että nämä asiat alalla on jo huomioitu.

”Niitä työstetään jo maakunta- ja pelastustoimen sekä soteuudistuksien kautta.”

Pousi näkee, että katsaus puolustaa paikkaansa, vaikka esiin nousseet asiat ovat alalla tuttuja. Alan ulkopuolisten tekemä katsaus on hyödyllinen pelastustoimen strategiatyössä.

”Voidaan kritisoida sitä, oliko katsauksessa mitään uutta tai yllättävää, mutta on silti erittäin tärkeää, että siihen on osallistunut alan eri asiantuntijoita. Välillä matka on tärkeämpi kuin päämäärä. Saamme aikaan keskustelua ja tuomme esiin erilaisia mielipiteitä.”

Valtakunnalliset toimintatavat

Katsauksessa nousi esiin tarve valtakunnallisille toimintatavoille maakuntarajojen yli. Pousin mielestä tähän päästään yhteistyöllä. Tärkeässä roolissa ovat pelastustoimen uudistamishankkeen työryhmät ja Pelastustoimen kumppanuusverkosto. Sisäministeriön rooli puolestaan on muun muassa lainsäädännön kehittäminen yhteistyössä kentän kanssa.

”Peräänkuuluttaisin kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Mukana ovat pelastuslaitokset, sopimuspalokunnat, tulevat maakunnat ja muut yhteistyötahot. Katsaus osoitti, että yhteistoiminta on jo nyt hyvällä tasolla, mutta hyvästä voi aina tehdä paremman.”

Kun toimintaympäristökatsaus ilmestyi tammikuun toinen päivä, sisäministeri Paula Risikko twiittasi sen puolesta, että pelastuslaitoksista tulisi omia liikelaitoksiaan.

”On tärkeää, että pelastustoimi saa tulevissa maakunnissa riittävän vahvan roolin. Mielestäni tämä toteutuu parhaiten niin, että pelastuslaitokset olisivat omia liikelaitoksia – samaa mieltä olivat tässä katsauksessa haastatellut asiantuntijat.”

Pousin mielestä asia on maakuntien päätettävissä.

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää