Pelastustoimi 23.4.2021

Kuntavaalit 21: Janne Luoma-aholle turvallinen Jyväskylä on tärkeä vaaliteema

Ruiskumestari Janne Luoma-aho pyrkii Perussuomalaisten ehdokkaana Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. Keski-Suomen pelastuslaitoksella työskentelevällä Luoma-aholla on takanaan yli 20 työura pelastustoimessa.

Valtuutettuna hän haluaa olla kehittämässä kotikaupunkiaan turvalliseksi, hyvinvoivaksi ja vetovoimaiseksi. Ne ovat myös hänen vaaliteemansa.

”Kaupunkilaisia koskevat päätökset tehdään kaupungin luottamuselimissä, joten on luonnollista pyrkiä luottamuspaikoille, kun yhteisiin asioihin haluaa vaikuttaa.”

Turvallisuuteen kuuluvat hänen mielestään keskeisesti muun muassa pelastustoimen ja ensihoidon asiat.

”Tällä sektorilla haluan olla vaikuttamassa, että riittävät rahoitus- ja henkilöstöresurssit turvataan mahdollisten hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Mielestäni pelastustoimelle pitää kohdistaa suoraan oma määräraha, joka on erillään sosiaali- terveystoimen budjetista.”

Myös lasten, nuorten, erityisryhmien ja eläkeläisten liikuntamahdollisuuksia pitää innovatiivisesti mahdollistaa ja kehittää. Jyväskylän vetovoimaisuuttaa uusille asukkaille ja yrityksille pitää hänen mielestään edistää aktiivisesti. Jyväskylän kaupungin tulee henkilöstöpolitiikallaan edistää työntekijöidensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Janne Luoma-aho myöntää, että kuntien taloustilanne on tällä hetkellä haastava.

”Mahdollisten hyvinvointialueiden toteutuessa Jyväskylän kaupungin budjetista noin puolet siirtyy hyvinvointialueen budjettiin ja samassa suhteessa kaupungin saamat verotulot pienentyvät. Mahdollisuudet kaupungin talouden tervehdyttämiseen kaventuvat. Tämä on mielestäni yksi tärkeä asia, mihin haluan olla tulevaisuudessa vaikuttamassa.”

Liikunta on lähellä Luoma-ahon sydäntä ja hän haluaakin edistää lasten, nuorten, erityisryhmien ja eläkeläisten liikunnan harrastamista.

”Liikunnan lisäämisellä on terveyttä edistävä vaikutus ja sen johdosta liikunnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Liikunnan harrastamisen pitää olla mahdollista riippumatta yksilön sosioekonomisesta asemasta.”

Hän haluaa myös, että Jyväskylä on turvallinen paikka vierailla, asua, opiskella, yrittää ja tehdä työtä.

”Turvallisuus on kokonaisuus ja sen pitää olla kunnossa kaikilla sektoreilla. Onnettomuuden sattuessa Jyväskylässä ja Keski-Suomessa pitää olla riittävät pelastustoimen ja ensihoidon resurssit tilanteiden hoitamiseksi tehokkaasti ja työturvallisesti”, hän korostaa.

Teksti: Esa Aalto

Lue lisää