Pelastustoimi 16.11.2016

”Laajempi ja monipuolisempi tehtäväkenttä”

Pelastustieto julkaisi 60-vuotisjuhlanumerossaan helmikuussa 2010 kaikkiaan 26 haastattelua, joissa kysyttiin alalla vaikuttavilta eri henkilöiltä, millainen heidän mielestään pelastustoimi on vuonna 2025. Haastatteluajankohdasta 15 vuoden kuluttua.

Miltä vastaukset vaikuttavat nyt lähes seitsemän vuotta myöhemmin? Samalla kun pelastustoimi on jälleen uudistuksen kynnyksellä.

pelastusala_v2025_vignettiKuntaliiton silloinen pelastustoimen kehittämispäällikkö Markku Haiko ennusti vuonna 2010, että 15 vuoden päästä pelastustoimi hoitaa nykyistä paljon laajempaa ja sisällöltään monipuolisempaa tehtäväkenttää.

”Ilmassa on signaaleja siitä, että tulevaisuudessa pelastustoimi tukee nykyistä vahvemmin kuntapalveluja”, Haiko sanoo.

Signaaleilla hän viittaa muun muassa Mikkelin kokeiluun pelastustoimen ja kotipalvelun yhteistyöstä. Nykyistä parempi varautuminen erilaisiin yhteiskunnan poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin on Haikon mukaan tulevaisuudessa pelastustoimen arkipäivää ja tässäkin kuntien ja pelastustoimen yhteistyö vahvistuu.

Pelastustoimi voi hänen mielestään tarjota kunnille apua muun muassa kriisijohtamisessa.

”Pelastustoimi ei tule johtamaan kuntaa, vaan avuksi tilanteissa, joissa tarvitaan kriisijohtamisen osaamista ja välineistöä, muun muassa viestintävälineitä.

Esimerkkinä Haiko mainitsee Nokian vesikriisin tapaisen katastrofin. Myös onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy kuuluu olennaisesti tulevaisuudessa pelastustoimen tehtäviin. Tavoitteena on lisätä ihmisten ymmärrystä ja osaamista omaehtoiseen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Vuonna 2025 pelastustoimi näkyy Haikon mukaan muuallakin kuin palopaikalla.

”Pelastustoimi on siellä missä ihmisetkin. Se toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa. Palomieheltä voi tulla kysymään neuvoja ja opastusta missä tahansa. Siitä huolimatta Haiko ei usko, että 15 vuoden kuluttua eläisimme nykyistä turvallisemmassa yhteiskunnassa.

”Tuskinpa vaan. Meillä on puhuttu turvallisuuskulttuurin kehittämisestä, mutta sitä ei ole vielä pystytty luomaan. Turvattomuuden kokemus on lisääntynyt.

”Mutta pannaan toiset 15 vuotta eteenpäin, niin uskon turvallisuuden parantuvan. Turvallisuuden kokemukseen vaikuttaa myös paljon muu kuin pelastustoimi, mutta silläkin on kehityksessä tärkeä osansa”, Haiko pohtii.

Lue lisää