Pelastustoimi 4.4.2021

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – samalla tarkasteluun viranomaisten suhde rakentamisen sääntelyyn

Pasilan Triplan rakennustyömaata vuonna 2017.

Pasilan Triplan rakennustyömaata vuonna 2017.

Pelastusviranomaisten ja rakennusvalvontaviranomaisten keskinäinen vastuunjako sekä päätösvalta on takavuosina koettu ongelmaksi rakennusten suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Onko näiden kahden viranomaisten välinen tonttijako tällä hetkellä selvä rakennuksen ohjaustoimintaa koskien, neuvotteleva virkamies Kirsi Rajaniemi sisäministeriöstä?

”Näkökulmani perustuu pelastuslain uudistamishankkeeseen, jossa tämä asia on ollut esillä. Meillä (sisäministeriössä) ei ole vielä uusia linjauksia asiasta tehty. Kaikki selvitykset kuitenkin osoittavat, että pelastusviranomaisten ja rakennusvalvontaviranomaisten keskinäinen yhteistyö on koettu tärkeäksi. Pelastuslaitokset panostavat merkittävän resurssin tähän tekemiseen.”

”Mutta pelastusviranomaiset eivät ohjaa eivätkä valvo rakentamismääräyksiä, vaan noudattavat pelastuslakia ja sen vaatimuksia. Näin ollen on tullut tarvetta miettiä toimivaltuuskysymyksien konkretisointia.”

”Me (sisäministeriö) ja rakentamisen puoli ympäristöministeriössä haluamme säilyttää yhteistyön ja kehittää sitä edelleen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki edelliset ja nykyiset toimintatavat pitäisi automaattisesti säilyttää. Olisi hyvä, että tulevaisuuden tekeminen ja kehityssuunta vastaavat uusia tarpeita.”

”Pelastuslain uudistamisen esiselvityksen kannalta on ihannetilanne, että myös maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Meillä on erinomainen tilanne arvioida samalla, mikä on näiden kahden lain välinen suhde rakennuksen säätelyyn – ja mikä on pelastusviranomaisten ohjaus- ja valvontatyön suhde rakentamisen sääntelyyn.”

”Aina kun kirjoitamme säädöksiä, meidän pitää varmistaa, että toimivaltuudet ovat selkeitä. Meidän pitää myös miettiä askel pari pidemmälle sitä, miten lait tulevat vaikuttamaan viranomaistoimintaan.”

Teksti: Petri Vanhanen

Kuva: Esa Aalto

Lue lisää