Pelastustoimi 8.2.2024

Moniammatillinen purku kokoaa viranomaiset

Kuva ei liity tapahtumaan.

Kuva ei liity tapahtumaan.

Keravan hätäkeskuksen asiantuntija Henrik Vornanen käynnistää vuoromestari Miia Pohjolaisen kanssa moniammatillista purkutoimintaa alueensa viranomaisille. Moniammatillista purkua on määrä käydä kaikkien onnettomuutta hoitaneitten viranomaisten kesken, kun tehtävän katsotaan tarvitsevan sitä.
Vornanen törmäsi moniammatilliseen purkuun vielä vuoromestarina työskennellessään vuonna 2015, kun hänen työvuoronsa aikana Karkkilassa tapahtui henkilöauton ja linja-auton nokkakolari. 
Tapahtuman ammatillinen jälkipurkutilaisuus järjestettiin reilu kuukausi tilanteen jälkeen Lohjan sairaalassa, jossa kaikki toimijat kävivät tehtävää läpi. 
”Tilaisuus jätti minulle erittäin positiivisen kuvan ja muutaman kerran tämän jälkeen pyysin ensihoidon kenttäjohtajia kertomaan haastavimmista liikenneonnettomuuksista työvuorolleni.”

Tiedustellaan purun tarve

Henrik Vornanen on ollut järjestämässä moniammatillista purkutilaisuutta kahdesti: ensimmäisen kerran Espoon siltaonnettomuudessa ja toisen kerran Vantaalla sattuneen rakennuspalon yhteydessä.
”Rooliani voidaan kuvata fasilitaattoriksi. Lähestyn vuoromestaria kartoittaakseni, kokeeko hän tarvetta purkutilaisuudelle. Vihreän valon saatuani alkaa puhelin, Skype ja sähköposti käymään kuumana eri viranomaisten suuntaan.”
Moniammatillinen purku käynnistetään vain suuonnettomuuksissa tai muuten poikkeuksellisissa tapauksissa, mutta silti kynnys purkutilaisuuden järjestämisessä pyritään pitämään matalana.

Vain onnettomuudessa toimijoille

Moniammatillinen purkutilaisuus rajataan koskemaan vain onnettomuuspaikalla ja hätäkeskussalissa kyseistä onnettomuutta hoitaneisiin henkilöihin. Tilanne käydään läpi retrospektiivisesti eli toimijan kokemana. Henkistä purkua se ei ole, mutta sitäkään ei ole kielletty, jos henkilö haluaa niin tehdä. Mahdollisten virheiden käsittely on rajattu selvästi pois.
Puheenvuorot etenevät kronologisesti, jolloin ensin käsitellään hätäpuheluihin liittyvät kokemukset hätäkeskuksen työntekijöiden kokemana. Sen jälkeen kokemuksia jaetaan onnettomuuspaikalle tulojärjestyksessä.
Purkutilaisuus päätetään 45-60 minuutin käsittelyn jälkeen. Sitten on vielä mahdollisuus jäädä vapaasti keskustelemaan, jos tarvetta ilmenee. Vornanen on huomannut, että vapaalle keskustelullekin on ilmennyt tarvetta.

Vornanen kiittää Keravan hätäkeskuksen päällikköä Jarmo Laurilaa ja apulaispäällikkö Kari Koskenmäkeä, jotka ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet moniammatillisten purkutilaisuuksien järjestämisen. 

Teksti Marko Partanen
Kuva Dimitri Lisitsyn

Pelastustiedossa 2/2024 julkaistaan Hälytysilmoitusjuttu Vantaalla sattuneesta huoneistopalosta, jonka jälkeen järjestettiin moniammatillinen purku.

Lue lisää