Pelastustoimi 9.3.2016

Pelastusala odottaa, mitä ylhäältä annetaan – Ojanen penää aktiivisuutta

https://www.youtube.com/watch?v=RludR-6vmnU

Pelastustoimi on tulevaisuuden suhteen vahvasti odottavalla kannalla.

”Pelastustoimi on hämmentynyt ja odottava lähinnä sen takia, että kaikilla on mielessä lähitulevaisuus, eli alueuudistus. Kukaan ei todennäköisesti katso kauemmas”, luonnehtii Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja ja Pelastustoimen tulevaisuusraadin jäsen.

Ojanen puhui tiistaina Tampereella järjestetyssä pelastustoimen tulevaisuusseminaarissa.

Hänen mukaansa pelastustoimessa odotetaan nyt, mitä ylhäältä annetaan.

”Pelastusalan pitäisi olla ehdottomasti innokkaampi tulevaisuuden suhteen, aktiivisempi itse tekemään.”

Ojasen mukaan alalta vaaditaan tulevaisuudessa ennen kaikkea ketteryyttä, sillä pelastusalan muutokset tapahtuvat todella nopeasti.

”Meillä pitäisi olla hyvä reagointikyky kaikkiin asioihin. Piste. Ja erityisen positiivinen asenne tulevaisuuteen, oli luvassa mitä hallintomuutoksia tahansa.”

Ojanen näkee pelastustoimen kymmenen vuoden päästä edelleen toimivana ja keskeisenä turvallisuusorganisaationa. Peruskuvio nykymuodossaan säilyy, mutta yhteiskunta tulee vaatimaan turvallisuuspalveluilta ennen kaikkea viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Pelastustoimi tulee tekemään töitä yhdessä terveystoimen ja sosiaalitoimen kanssa.

”Se kuitenkin edellyttää toimialan sisäistä joustavuutta ja uusia työtapoja”, Ojanen painottaa.

VPK:iden vastarinta?

Tuleva itsehallintoaluemuutos ei ainakaan uhkaa VPK-toimintaa, uskoo Marko Konttinen, Ylöjärven VPK:n hallituksen puheenjohtaja ja nuoriso-osaston johtaja. Hän näkee, että asia on päinvastoin: yhteiskunnan resurssit eivät kasva, jolloin sopimuspalokuntien asema  kustannustehokkaana järjestelmänä ja harva-alueiden turvaajana tulee olemaan hyvä.

”Tulevaisuudessa esimerkiksi sään ääri-ilmiöt tulevat yleistymään ja voimistumaan. Tulee olemaan päällekkäisiä ja pitkäkestoisia tilanteita, kun yhteiskunta haavoittuu. Niissä tullaan tarvitsemaan VPK:ita.”

Hän kuitenkin varoittaa VPK:ita asettumasta kehitystä vastaan.

”VPK:iden ei pidä ainakaan jäädä jarruttamaan kehitystä. Minua pelottaa, että VPK-kentässä ruvetaan perinteiseen pelastusalan vastarintaan, että kaikki muutos on pahasta. Se ei ole VPK:iden eikä pelastustoimen etu.”

Konttinen painottaa, että VPK:iden pitäisi olla etukenossa ottamaan muutos vastaan, ruveta erikoistumaan, valmistautumaan, kouluttautumaan ja hankkimaan lisää resursseja.

Myös Konttinen näkee, että pelastustoimi on passiivinen tulevaisuuden muutosten edessä.

”Nyt seurataan, mitä tuolla tapahtuu ja yritetään sopeutua siihen. Pitäisi aktiivisesti edistää tulevaisuutta ja olla vaikuttamassa siihen.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos

Lue lisää