Pelastuslaitokset 22.12.2020

Digitaalista arkistomateriaalia hyödynnetty Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella – helpottaa pelastusviranomaisen työtä

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on puolentoistavuoden ajan kokeiltu digitaalisen arkistomateriaalien hyödyntämistä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on puolentoistavuoden ajan kokeiltu digitaalisen arkistomateriaalien hyödyntämistä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksessa on kokeiltu elokuusta 2019 alkaen Lupapisteen Arkistopäätettä. Sen avulla pelastuslaitoksen työntekijät pääsevät helposti selainpohjaisen käyttöliittymän avulla käsiksi kuntien rakennusvalvontojen julkiseen arkistomateriaaliin kuten lupakuviin ja päätöksiin. Pilotissa ovat olleet mukana Salon, Raision ja Naantalin kaupungit. Pilotin aikana pelastuslaitoksen työntekijät ovat päässeet hyödyntämään aineistoja muun muassa pelastustoiminnassa, valvontatoiminnassa sekä palontutkinnassa.
”Vaikka kyse on aineistosta, jonka saamiseen pelastusviranomaisella on lakisääteinen oikeus muutoinkin, tehostaa palvelu osaltaan etenkin valvonta- ja tutkintatoimintaa, kun aineiston saa nopeammin ja helpommin käyttöönsä. Aiemmin aineiston saamiseksi on tarvittu enemmän yhteydenottoja ja odotusaika on ollut pidempi”,suunnittelija Harri Heikkilä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoo.
Heikkilän mukaan valvonnan palveluyksikön henkilöstö on kokenut hyödylliseksi muun muassa sen, että palotekniseen suunnitelmaan voi tutustua etukäteen ja että asemapiirroksesta näkyvät viralliset pelastustiet.
”Kun aineisto on sähköisessä muodossa, se on elävää ja kulumatonta ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Näin palo- ja pelastusviranomaisilla on reaaliaikainen pääsy rakennuskantaan liittyvään informaatioon, jota he tarvitsevat työssään, toteaa Lupapisteen omistavan Cloudpermit Oy:n maajohtaja Kari Syrjärinne.
”Sähköisen materiaalin hyödyntäminen erilaisissa viranomaistoimissa edesauttaa myös kuntien tavoitetta digitoida arkistomateriaaliaan ja samalla parantaa asiakaspalvelua kuntalaisia kohtaan”, Salon kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki kertoo.
Lupapiste-palvelu on aikoinaan Valtiovarainministeriön SADe-hankkeessa määritelty kuntarajat ylittäväksi yhden luukun palveluksi. Palvelu on mahdollistanut rakennusvalvontojen digiloikan. Rakennusvalvontojen sähköistymisen myötä kaikki uudet hakemukset otetaan vastaan, käsitellään ja arkistoidaan sähköisesti. Rakennusvalvonnan digiloikka on Lupapisteen avulla tehty tällä hetkellä 200 kunnassa.
”Varsinais-Suomen pelastuslaitoksessa tehty kokeilu on merkittävä virstanpylväs sillä tiellä, jonka päässä kaikilla pelastuslaitoksilla on käytössään rakennuskantaan liittyvä informaatio kattavasti ja kokonaan kaikkien kuntien osalta. Yhden luukun palvelu on silloin todellisuutta entistä laajemmin”, Syrjärinne sanoo.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos haluaa olla jatkossakin mukana käyttämässä ja kehittämässä Arkistopäätettä.

Lähde: Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää