Pelastuslaitokset 20.9.2022

Haapajärvellä juhlittiin uutta paloasemaa ja 85-vuotiasta Haapajärven VPK:ta.

Haapajärvellä vietettiin viime perjantaina paitsi uuden paloaseman vihkiäisiä myös VPK:n 85-vuotisjuhlaa.

Tilaisuuden aluksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen toivotti vieraat mahdollisesti viimeistä kertaa pelastusjohtajana tervetulleeksi paloaseman vihkiäisiin. Haapanen on siirtymässä Pelastusopistoon yliopettajaksi.

”Suorituskykyinen, toimiva pelastuslaitos on luotava ja ylläpidettävä jo normaalioloissa. Tehokas yhdistelmä muodostuu sopivasta yhdistelmästä päätoimista ja sopimushenkilöstöä, toimivasta kalustosta ja riittävän tiheästä paloasemaverkostosta.”

Vihkiäispuheen piti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli, joka nosti esille sen, miten yhteiskunta tarvitsee osaavaa väkeä, niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisiakin.
”Palokuntaharrastuksen kaltaisia toimintamuotoja tarvittaisiin tänä aikana ja tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa enemmänkin. Tarvitsemme omavastuuta, yhteistä vastuuta ja osallisuutta – tämä lisää yhteisöllisyyttä.”
Tölli totesi, että vaikka pelastustoimen toimintakenttä on erilainen, ei se ole hyvinvointialueella erillinen saareke. Sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi rakentavat yhdessä hyvinvointialuetta. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että erilaiset tehtävät vaativat erilaisia toimintatapoja.
”Elämme muutoksen aikaa. Turvallisuustilanne on muuttunut ja erilaisiin riskeihin pitää olla varautunut. Pelastustoimi ei tuota vain apua hätätilanteisiin vaan tehtäväkenttään kuuluu myös esimerkiksi varautumista, ennalta ehkäisyä ja väestönsuojelua. Tässäkin tulee tehdä laajaa yhteistyötä.”

Hyvinvointialueuudistuksen myötä toimintansa aloittavan Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Petteri Jokelaisen mielestä uudistamisella tulee tavoitella määrärahojen entistä parempaa kohdentamista, toiminnan vaikuttavuuden parantamista sekä pitkäkestoista, viisasta kehittämistä ja tosiasiat tunnistavaa ratkaisujen hakemista. Pelastustoimessa tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa pitää osua paremmin ytimeen.

Paloaseman vihkiäisnauhan leikkasivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli, Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Haapajärven paloaseman vs. palopäällikkö Matti Lehtinen, Haapajärven VPK:n Petri Törmänen, ensihoitaja Sakari Lohvansuu ja palomies Janne Leppänen. Nauhanleikkauksessa avustivat Haapajärven VPK:n nuoriso-osastolaiset.

”Olemme olemassa koko Pohjois-Pohjanmaan aluetta ja kaikkia asiakkaitamme varten. Tulemme pääsemään tähän suuntaan toimimalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian periaatteiden mukaan: ihmistä varten, vaikuttavasti yhdessä ja parhaiden osaajien kanssa rohkeasti uudella tavalla.”

Puheessaan Jokelainen myös onnitteli ”kasvattajapalokuntaansa” Haapajärven VPK:ta 85-vuotisesta taipaleesta.

”Kun ajat ovat olleet hankalia, Haapajärven VPK:n väki on yhdistänyt rivinsä ja toimii tänä päivänä jälleen erittäin aktiivisesti niin lasten ja nuorten parissa palokuntanuoriso-osastossa, naisosastossa, uudessa tukiosastossa ja tietenkin hälytysosastossa, VPK-toiminnan yhdenlaisessa keskiössä”, Jokelainen sanoo.

Haapajärven VPK:n puheenjohtaja Marika Lehtinen kertoi juhlapuheessaan, että Haapajärvellä palotoimea on hoidettu rekisteröimättömän palokunnan turvin ainakin vuodesta 1931. Yhdistysrekisteriin Haapajärven Kunnan Vapaapalokunta merkittiin 26.9.1936.

”Pelastustoimen organisaatio on muuttunut merkittävästi 85 vuoden aikana. Vaikka nykyään meillä on monimutkaisiakin julkishallinnollisia organisaatioita, palokunnan merkitys ei ole muuttunut. Jokainen kunta edelleen tarvitsee palokuntansa”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen huomauttaa, että Haapajärven VPK:n toiminta on kaikille avointa. Kesäkuussa palokunta perusti uuden osaston, tukiosaston. Tarkoituksena on mahdollistaa palokuntatoimintaan osallistuminen mahdollisimman usealle kuntalaiselle.

Juhlassa nähtiin myös Haapajärven VPK:n nuoriso-osaston toimintanäytös. Haapajärven VPK:n naisosasto vastasi tarjoilusta.

Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta kertoi, että paloaseman hankesuunnittelu käynnistettiin kaupungin organisaatiossa jo vuonna 2014. Hankesuunnitelman laadinnan alkuvaiheissa tutkittiin vanhan paloaseman peruskorjausvaihtoehtoa. Suunnittelun edetessä päädyttiin selvittämään kahta muutakin vaihtoehtoa: uuden paloaseman rakentamista vanhan paloaseman tontille ja uuden paloaseman rakentamista. Uudelle paloasemalle tontti valikoitui sijoitusvaihtoehdoksi pelastuslaitoksen tekemien saavutettavuustarkastelujen ja riskianalyysien perusteella.

”Haapajärven paloasema on ensi vuoden alussa toimintansa aloittavan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen alueellinen keskus. Uusi paloasema mahdollistaa pelastustoimen toiminnalliset erityisjärjestelyt ja varautumisen eri uhkiin”, Uusivirta toteaa.

Jarno Soisalo toi tilaisuuteen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tervehdyksen. Soisalon mukaan uutta paloasemaa voidaan pitää vetovoimatekijänä, joka houkuttelee niin uusia kuin jo alalla olevia työntekijöitä.

”Henkilöstö on kuitenkin se voimavara, joka takaa palvelun laadun. Uusi paloasema lisää työturvallisuutta, parantaa henkilöstön työoloja ja nopeuttaa pelastustoimen lähtövalmiutta uuden ja nykyaikaisen tekniikkansa johdosta.”

Haapajärven paloasema

Haapajärven paloasema toimii yhtenä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päävuoroasemana, jonne on keskitetty henkilöstöä, kalustoa ja toimintoja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sijoittanut paloasemalle kaksi hoitotason ensihoitoyksikköä.

– Kerrosala 2537 m², + erillinen autokatos 237 m² 

– Huoneistoala 2189 m² 

– Kerrosluku II 

– Tilavuus 14520 m³ 

Päätoimista henkilöstöä asemalla työskentelee pelastustoimessa 18 henkilöä ja ensihoidossa 20 henkilöä. Jatkuva ympärivuorokautinen valmius on pelastustoimessa 2 henkilöä ja ensihoidossa 4 henkilöä. Sopimuspalokuntana toimivan Haapajärven VPK:n hälytysosastossa on n. 25 henkilöä ja lisäksi aseman tiloissa toimii VPK:n nais- ja nuoriso-osastot. Asemalla on viisi raskasta pelastusajoneuvoa ja asema toimii myös koko pelastuslaitoksen maaöljyvahinkojen torjuntakaluston keskusvarastona. 

Teksti: Esa Aalto Kuvat: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää