Pelastuslaitokset 12.10.2016

Jaakko Pukkinen pelastusjohtajien puheenjohtajaksi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen jättää viran ja uutta pelastusjohtajaa aletaan hakea.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen jättää viran ja uutta pelastusjohtajaa aletaan hakea.

Pelastusjohtajien uutena puheenjohtajana aloittaa ensi vuoden alussa pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa luotsaa pelastusjohtajien nimeämä kuusijäseninen hallitus, jota pelastusjohtajien puheenjohtaja myös johtaa.

Hallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Tällä hetkellä pelastusjohtajien hallitusta luotsaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki tämän vuoden loppuun.

Pukkinen on toiminut hallituksessa tämän vuoden ajan varapuheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén. Tämän vuoden lopussa pelastusjohtajien hallituksessa erovuorossa ovat myös pelastusjohtajat Petteri Helisten Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta ja Jukka Koponen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Helistenin vastuulle on kuulunut kumppanuusverkoston tukipalvelualueen vetäminen ja Koposen vastuualueena on ollut pelastustoimintapalvelut. Helistenin tilalle valittiin pelastusjohtaja Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitoksesta ja Koposen tilalle pelastusjohtaja Pekka Tähtinen Satakunnan pelastuslaitoksesta.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on perustettu 2008. Kumppanuusverkoston työlle otettiin kaikkien 22 pelastuslaitosten yhteiseksi tavoitteeksi yhtenäisten käytäntöjen ja linjausten muodostaminen siten, että suomalaiset saisivat laadukkaampia, tehokkaampia ja tasapuolisempia palveluita ympäri maan. Kahdeksan toimintavuoden aikana on kyetty muodostamaan monia yhteisiä linjauksia ja yhtenäistämään käytäntöjä.

Kumppanuusverkoston lausunnoilla on voitu vaikuttaa valmisteltaviin säädöksiin ja valtakunnallisiin ohjeisiin. Yhtenäistämistyötä on edelleen ja kumppanuusverkoston toiminnalle on vahva tuki olemassa. Vaikka kumppanuusverkoston toiminta painottuu arjen akuutteihin kysymyksiin, sillä on myös pelastustoimen uudistusta tukeva rooli. Yhteistyössä on voimaa -hengen mukaisesti pelastuslaitokset vaikuttavat tulevaisuudessakin yhteisen verkoston kautta tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

”Sote- ja maakuntauudistus tulee näyttämään vahvasti suuntaa, mihin pelastuslaitokset ovat menossa. Henkilöstön kykyyn ottaa muutos vastaan ja henkilöstöstä huolehtiminen on tärkeimpiä asioita pelastusuudistuksessa. Muutoksen hallintaan ja johtamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota”, vuoden alussa puheenjohtajana aloittava Jaakko Pukkinen toteaa.

Pukkisen mukaan myös kumppanuusverkoston toiminnan kehittäminen vastaamaan uutta toimintaympäristöä on tärkeässä osassa seuraavan kahden vuoden aikana. Hän pitää selvänä, että kumppanuusverkoston kaltaista yhteistyöalustaa tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Lähde: Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää