Pelastuslaitokset 23.1.2020

Jyväskylä hakee poikkeuslupaa – 24 tunnin työvuorot palaavat Keski-Suomeen

Haetun poikkeusluvan sisältöä sekä vaihtoehtoista työaikarytmitystä käydään läpi henkilöstön kanssa Jyväskylässä ja Äänekoskella helmikuun aikana. Kuva: Mika Rinne.

Haetun poikkeusluvan sisältöä sekä vaihtoehtoista työaikarytmitystä käydään läpi henkilöstön kanssa Jyväskylässä ja Äänekoskella helmikuun aikana. Kuva: Mika Rinne.

Jyväskylän kaupunki hakee poikkeuslupaa, jolla palattaisiin henkilöstön toivomiin 24 tunnin työvuoroihin Keski-Suomen pelastuslaitoksella. Poikkeuslupaa haetaan Jyväskylän ja Äänekosken vuorotyötä tekevälle pelastustoimen henkilöstölle. Muutos ei koskisi ensihoitoa ja monitoimiyksiköitä, jotka jatkavat pääsääntöisesti 12 tunnin vuoroissa.

Tällä hetkellä Keski-Suomen pelastuslaitoksella käytössä oleva, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukainen 9/15 -työaikamalli päättyisi 1.3.2020, jos aluehallintovirasto hyväksyy Jyväskylän kaupungin hakeman poikkeusluvan. Uuden työaikajärjestelyn mukaiset työvuoroluettelot tulisivat voimaan 2. maaliskuuta.

Poikkeuslupaa haetaan säännölliseen keskimääräiseen 42 tunnin viikkotyöaikaan sekä vuorokausilepoon, kun henkilöstö työskentelee enintään 24 tunnin työvuoroissa. Työtä tehdään tarvittaessa myös 12:n ja 8 tunnin työvuoroissa, joissa vuorokausilepo toteutuu työaikalain 25 §:n mukaisesti. Yksittäinen työvuoro voi olla myös lyhyempi, jos työnantajalla on tarvetta tasata työajan tasoittumisjakson tunteja. Säännöllinen työaika tasoittuu 12 viikon tasoittumisjaksossa keskimäärin 42 tuntiin viikossa.

”Poikkeusluvan haku aluehallintovirastolta on johdonmukaista jatkoa sille, että aikanaan muutettiin kaksivuorotyöhön, koska ensihoitoon osallistuvan pelastajan aktiivitunnit ylittyivät koko ajan. Ne ylittyvät käsittääkseni muuallakin maassa, eikä niitä – aktiivituntien ylityksiä – riittävästi valvota. Työnantajana en ottanut sitä riskiä, että aktiivitunnit ylittyvät”, kertoo pelastusjohtaja Simo Tarvainen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

”Pelastuspuoli voidaan hoitaa haettavan poikkeusluvan mukaisilla vuoroilla, vaikka sielläkin aktiivitunnit vähenevät kaksivuorotyöhön verrattuna. Ensihoito jatkaa kaksivuorotyössä, koska käyttöasteet ovat niin suuria. Ensihoidolle sekä ensihoitajan ja pelastajan miehittämälle monitoimiyksiköille ei siis haeta poikkeuslupaa”, Tarvainen sanoo.

24 tunnin työvuorot palaavat henkilöstön toiveesta 

Kaksivuorotyöhön siirryttiin vappuna 2017. Uusi työaikamalli ei miellyttänyt kaikkia.

”Puhutaan myös vapaa-ajasta. Kun kaksivuorotyöhön mentiin, henkilöstö halusi rytmittää työn yhteen tiiviimpään ja kolmeen löysempään viikkoon. Työssäkäyntimäärä jopa tuplaantui ja vapaa-aika väheni. Tämän kokivat rasittavaksi etenkin kauempaa töihin tulevat”, Tarvainen kertoo.

Hänen mukaansa kaksivuorotyö tuli kustannuksiltaan vähän 24 tunnin vuoroja kalliimmaksi, mutta ero ei ollut suuri. Tarvainen kokee kaksivuorotyön työturvallisuuden kannalta paremmaksi. Jos on ollut ensihoidossa 12 tuntia ja siihen perään tulee pidempi tulipalokeikka, ei työntekijä ole ehkä parhaissa voimissaan. Poikkeusluvan myötä pelastuspuolen työvuoroihin saataisiin todennäköisesti paremmat vahvuudet.

Työaikajärjestelyjen poikkeuslupaa haetaan Jyväskylän ja Äänekosken vuorotyötä tekevälle pelastustoimen henkilöstölle ajalle 2.3.2020–25.4.2021. Henkilöstöjärjestöt ovat todenneet, että työnantaja voi halutessaan hakea poikkeuslupaa. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä viime vuoden lokakuusta alkaen.

Poikkeuslupaa päädyttiin hakemaan uuden työaikalain, aluehallintoviraston työn psykososiaalista kuormittavuutta koskeneen tarkastuskertomuksen sekä henkilöstön kuulemisen perusteella.

Pelastustoimen työvuorot ovat haettavassa mallissa pääsääntöisesti 24 tuntia ja ensihoidon työvuorot pääsääntöisesti 12 tuntia. 24 tunnin työvuorossa aktiivityöajaksi haetaan enintään 13 tuntia. Aktiivityötä ovat hälytystehtävien lisäksi kaikki työnantajan määräämät tehtävät – esimerkiksi koulutus, harjoitukset, huoltotehtävät, turvallisuusviestintätehtävät, palotarkastukset ja pakolliset liikuntatunnit.

8–12 tunnin työvuoroja rajattu määrä

Pelastustoimen henkilöstön ensihoidon 12 tunnin vuorot (päivä- ja yövuoro) toistuvat pääsääntöisesti joka kolmas työvuoro. Perusteluna lyhyemmälle työvuorolle on se, että ensihoidossa työn luonne ei ole aika ajoin tehtävää, sillä hälytystehtäviä on huomattavasti useammin kuin pelastustoimen tehtävissä.

Työvuorot voivat olla 8–12-tuntisia myös esimerkiksi nostettaessa yksittäisen työvuoron henkilöstömäärää ennakolta tiedettyyn tarpeeseen, kuten juhlapyhiin tai yleisötilaisuuksiin liittyen. Näissä tilanteissa työnantaja kartoittaa halukkaat ennakkoon. Yksittäiset hälytystehtävät eivät ole tässä tarkoitettuja erityistilanteita.

Myös työntekijöiden vastuualueisiin, erityisosaamiseen ja vastaaviin liittyen voidaan käyttää 8–12 tunnin työvuoroja. Työnantaja suunnittelee ja käyttää (8 tunnin tai 12 tunnin) työvuoroja myös ylläpito- tai täydennyskoulutuksiin. 8 tunnin tai 12 tunnin työvuorot sijoitetaan työvuoroluetteloon siten, että ennen 24 tunnin työvuoroa on aina vähintään 12 tunnin lepoaika. Lisäksi työaika tasaantuu ehtojen mukaisesti.

Erityistilanteisiin, erityisosaamiseen ja vastuutehtäviin sekä ylläpito- ja täydennyskoulutuksiin voidaan jakaa 48 kalenteriviikon aikana enintään neljä 24 tunnin työvuoroa. Työntekijän kanssa sopimalla työvuoroja voidaan jakaa tätä enemmän.

Ensihoitovuorot järjestetään haetussa mallissa siten, että päivävuoroa seuraa yövuoro, joiden väliin jää 24 tunnin lepoaika. Jatkossa ei siis ole perättäisiä yövuoroja, joiden väliin jäisi lyhyt lepoaika. Nykyisessä mallissa nämä työvuorot on koettu kaikkein kuormittavimmiksi. Lisäksi poikkeuslupahakemuksen mallissa työvuorot ovat nykyistä paremmin ennakoitavissa sekä mahdollistavat paremman työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ja suunnittelun.

Paikallisessa sopimuksessa kokonaispalkkauksesta on sovittu, että palkkausta koskeva sopimus päättyy, jos työajassa tapahtuu muutoksia. Vaikutukset palkanmaksun ajankohtiin siirtymävaiheessa selvitetään tarkemmin henkilöstöpalveluissa ennen siirtymää.

Jos poikkeuslupaa ei myönnetä, siirrytään virka- ja työehtosopimuksen nykyistä työaikamuotoa koskevan saman pykälän mukaiseen 12/12 työaikamalliin.

Uusi malli on työterveyden lausunnon mukaan nykyisin käytössä olevaa työaikamallia vähemmän kuormittava ja ennakoitavampi. Myös vaihtoehtoinen 12/12-rytmitys on katsottu lausunnossa nykyrytmitystä paremmaksi.

Haetun poikkeusluvan sisältöä sekä vaihtoehtoista työaikarytmitystä käydään läpi henkilöstön kanssa Jyväskylässä ja Äänekoskella helmikuun aikana. Tilaisuuksien tarkemmat ajat ja paikat tiedotetaan henkilöstölle ensi viikolla.

Kimmo Kaisto
Lähde: Jyväskylän kaupunki

Lue lisää