Pelastuslaitokset 17.3.2016

Keski-Suomen pelastuslaitos nosti hieman palvelumaksuja

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kolmen prosentin korotuksen palvelumaksuihin.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kolmen prosentin korotuksen palvelumaksuihin.

Ilkivaltainen palohälytys maksaa keskisuomalaiselle hälyttäjälle edelleen 635 euroa. Samansuuruinen lasku napsahtaa myös automaattisen paloilmoittimen toistuvasta ja erheellisestä paloilmoituksesta huhtikuun alusta alkaen.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti uuden palveluhinnaston. Hälytys- ja valvontatehtävistä perittävät säilyivät lähes ennallaan, mutta muita palvelumaksuja päätettiin korottaa huhtikuusta alkaen.

Pelastuslaitoksen hallinto- ja talouspäällikkö Ari Karsikas kertoo, että edellisen kerran hintoja nostettiin vuonna 2014.

”Palveluhintoja nostettiin nyt keskimäärin kolme prosenttia eli kyseessä on melko maltillinen korotus. Hinnantarkastuksen taustalla on yleinen kustannustason nousu, mutta näin lisätään myös tuottavuutta kun saadaan lisätuloja hintoja nostamalla.”

Palveluista perittävää maksua ei ole tarkoitettu rahastusta varten.

”Erheellisistä hälytyksistä kertyi viime vuonna tuloa yhteensä noin 120 000 euroa. Erhe-lasku ei tietenkään lähde heti vaan kohteelle annetaan mahdollisuus korjata viallinen laite. Tällä ei siis haluta rahastaa vaan vähentää turhia hälytyksiä niin Keski-Suomessa kuin muuallakin maassa”, Karsikas täsmentää.

Keski-Suomen hintoja

Palveluhinnastossa on hinta yli 90:lle toimenpiteelle. Valvontakäynti tai erityinen palotarkastus pelastussuunnitelmavelvollisessa taloyhtiössä on 50 euroa tunnilta. Yleisötilaisuuden palotarkastuksesta peritään 100 euroa, jos tapahtumassa on pääsymaksu, anniskeluoikeudet tai yli 2000 osallistujaa.

”Meillä oli viime vuonna noin 1500 palotarkastusta ja liki 200 yleisötilaisuutta. Lisäksi käsiteltiin jonkin verran yksityishenkilöiden ilotulituslupia. Valvontalupien hintoja ei korotettu kuin yksittäisissä tarkastuksissa, jotka tulevat kemikaalilainsäädännön kautta,” kertoo riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Koulutuspuolella alkusammutuskoulutuksen teoriatunti maksaa 64,48 ja hätäensiapukoulutuksen 57,00 euroa. Kahdeksan oppituntia ja tulityökortin sisältävä tulityökurssi maksaa 130,20 euroa henkilöltä. Mikäli haluaa vuokrata pelastuslaitoksen tiloja, niin esimerkiksi Jyväskylän keskuspaloaseman auditorion tuntivuokra on 45,88 euroa.

Kaluston osalta ambulanssin ja hoitohenkilöstön tuntivuokra on 127,72 euroa. Nostolava-auton tuntihinta on kuljettajan kanssa 167,40 euroa. Moottorisahan saa tunniksi 62 eurolla ja letkun vuorokausivuokra on 12,40 euroa.

”Valvontakohteiden tarkastusmaksuista kertyi viime vuonna 138 000 euroa ja ensivasteyksikkö-toiminnasta noin 200 000 euroa. Koulutuksista ja muista palveluhinnaston mukaan perityistä maksuista kertyi myös noin 200 000 euroa. Kaiken kaikkiaan palveluista kertyy vuoden mittaan merkittävä potti tulopuolelle” Karsikas summaa.

Hinnat perustuvat lakiin

Pelastuslaitosten palvelut voidaan jakaa arvonlisäverollisiin ja arvonlisäverottomiin. Viranomaistehtävistä ei peritä arvonlisäveroa. Viranomaistoimet liittyvät pelastuslain 96 §:n mukaisiin maksullisiin suoritteisiin ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla annettuihin asetuksiin ja niihin kuuluviin katsastuksiin, tarkastuksiin ja muihin viranomaistehtäviin.

Pelastusviranomainen voi myös antaa asiakkaan pyynnöstä lausuntoja tai suorittaa tarkastuksen. Näistä toimista viranomaisen määräämä maksu saa olla enintään toimenpiteestä aiheutuvien keskimääräisen kokonaiskustannuksen suuruinen.

Muusta palvelutoiminnasta peritään arvonlisävero. Muuta palvelutoimintaa tuotetaan niissä rajoissa, että siitä ei ole haittaa varsinaiselle laissa säädetylle tehtävälle. Muu palvelutoiminta käsittää lähinnä kaluston vuokrausta, koulutusta, erilaisia huoltotöitä ja avunantotehtäviä.

Teksti ja kuva: Mika Rinne

 

Jaa artikkeli

Lue lisää