Pelastuslaitokset 13.11.2015

Laitokset ja liitot erimielisiä tuottavuusloikasta

Alan järjestöt ovat tuottaneet ja tulevat jatkossakin luomaan pelastusalan toimijoille materiaalia ja keinoja siihen, miten epäasiallista käytöstä tulee ehkäistä ja miten siihen voi puuttua.

Alan järjestöt ovat tuottaneet ja tulevat jatkossakin luomaan pelastusalan toimijoille materiaalia ja keinoja siihen, miten epäasiallista käytöstä tulee ehkäistä ja miten siihen voi puuttua.

Pelastuslaitosten ja alan ammattiliittojen väki on eri linjoilla siitä, miten pelastuslaitosten tuottavuutta voitaisiin parantaa.

Aihe liittyy syyskuussa käynnistyneeseen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinoimaan hankkeeseen, jossa pelastuslaitokset etsivät keinoja parantaa tuottavuutta. Yksi polttavimmista asioista on vuorokautinen työaika.

Tuottavuusprojektissa käydään läpi koko pelastuslaitoksen tehtäväkenttä: riskienhallinta, pelastustoiminta, ensihoito ja ensivaste sekä hallinto.

JHL:n Palo- ja pelastusalan unionin puheenjohtaja Jukka Ruuskanen painottaa, että tuottavuutta voitaisiin parantaa etupäässä työn suunnittelulla ja esimiestyön vahvistamisella.

”Ensinnäkään palokunta ei ole mikään tuottavuuslaitos. Työn suunnittelun kehittämisellä ja koulutuksella tuottavuutta pystytään parantamaan, esimieskoulutuksella taas pyritään parantamaan esimiestyötä”, hän sanoo.

Ruuskasen mukaan 24 tunnin työvuoroon ei pitäisi puuttua.

”Ei sillä saavuteta mitään erityistä tässä asiassa. Kyllähän työtä pystyy tehostamaan 24 tunnin rytmissäkin. Eikä operatiivisen henkilöstön tekemistä kuitenkaan voida suunnata niin paljon mihinkään muualle. Pitää muistaa, mitkä ovat meidän päätoimialueet.”

Ruuskanen ei näe 24 tunnin systeemin muuttamisessa sinänsä minkäänlaista ratkaisua.

”Sillä, että muutetaan esimerkiksi yksi vuoro kolmeksi arkivuoroksi, pystytään paremmin osallistumaan koulutukseen. Itsensä vuorosysteemin muuttaminen, en näe, että siinä olisi kovin paljon mitään saavutettavaa palomiesten osalta.”

Savossa siirryttiin kahteen vuoroon

Ensimmäisenä mukaan tuottavuushankkeeseen lähtivät Keski-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitokset. Etelä-Savossa uskotaan vuorosysteemin muuttamiseen. Tavoitteena on vuoden alussa siirtyä koko henkilöstön osalta kahteen 12 tunnin pituiseen työvuoroon.

”Suunnitelma on saada työvoima tehokkaampaan käyttöön. Yöaikaan voimme esimerkiksi viedä koteihin turvallisuus- ja hyvinvointipalveluja. Ensihoitopalvelut ovat uudessa järjestelmässä kehittymässä. Myös omavalvontaan ja valmius- sekä turvallisuussuunnitteluun liittyviä työtehtäviä on muullekin henkilöstölle kuin esimiestehtävissä toimiville”, pelastusjohtaja Seppo Lokka sanoo.

Palomiesliiton johtaja Kim Nikula puolestaan suhtautuu epäillen kaksivuorosysteemiin. Nikulan mielestä operatiivisen henkilöstö vuorokautista työaikaa pitäisi verrata toimistotyöaikaan ja arvioida sen perusteella, onko työajassa tehostettavaa.

Hän myös huomauttaa, että kaksivuorojärjestelmää kokeilleet ovat nopeasti palanneet 24 tunnin systeemiin, viimeisimpänä Oulu-Koillismaa.

”Miksi työnantaja alkaisi väkisin muuttaa sellaista työaikajärjestelmää, jossa työntekijät voivat hyvin”, hän kysyy.

”Esimerkiksi Oulussa tehtiin kysely, jossa henkilöstö totesi vuorokautisen työajan sopivan parhaiten työnluonteeseen nähden. Työn tuottavuus ei parane sillä, jos työaikaa lyhennetään. Pelastustoimen voi nähdä tässä edelläkävijänä koko yhteiskunnassa.”

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki puolestaan kysyy, onko oikein, että 12 tunnin aikana 24 tunnin työvuorossa on ainoastaan päivystysluonteisuus eikä erikseen sovittuja tehtäviä.

”On kestämätöntä, että 12 tunnin jälkeen ei voi muuta kuin levätä”, hän sanoo.

Lue koko juttu tuottavuuden parantamisesta lehdestämme, joka ilmestyi 4. marraskuuta!

Teksti: Kaisu Puranen ja Esa Aalto

Kuva: Jussi Helttunen

Lue lisää