Pelastuslaitokset 11.3.2020

Lapin pelastusjohtajavalinnasta kaksi oikaisuvaatimusta – maakuntajohtaja esittää hylkäämistä

Lapin laajoilla selkosilla pelastuslaitos elää haastavassa toimintaympäristössä.

Lapin laajoilla selkosilla pelastuslaitos elää haastavassa toimintaympäristössä.

Lapin pelastusjohtajan valinnasta tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta, jotka Lapin liiton maakuntahallitus käsittelee ensi maanantaina. Maakuntajohtaja Mika Riipi esittää hallitukselle, että molemmat vaatimukset hylätään.

Oikaisuvaatimukset tekivät hakijoina olleet Jani Brännare ja Vesa-Pekka Tervo. Brännare on julkisuudessa perustellut vaatimusta sillä, että monen muun hakijan virkaura, koulutus ja kokemus ovat vahvempia kuin virkaan valitulla henkilöllä. Hänen mielestään valintaprosessi oli myös huonosti valmisteltu.

Vesa-Pekka Tervo halusi tehdä oikaisuvaatimuksen, koska hänen mielestään kaikki pelastustoimen virkavalinnat pitää tehdä asianmukaisella tavalla.

”Asia on siis periaatteellinen, eikä motivaatio asian ajamiseen liity omien henkilökohtaisten etujen ajamiseen.”

Suomen Kuvalehdessä julkaistiin juttu, jossa epäillään pelastusjohtajavalinnan olleen kaverikauppaa. Jutun mukaan useat valintaprosessiin osallistuneet henkilöt epäilevät keskustan ja kokoomuksen sopineen poliittisin perustein keskeisestä turvallisuusviranomaisen virkanimityksestä. Jutussa kerrotaan epäilyistä, että kansanedustaja Heikki Autto (kok.) olisi auttanut virkaan valittua Markus Aartoa, koska oli itse muutama vuosi sitten saanut tämän avulla työpaikan yliopistosta pudottuaan eduskunnasta.

Maakuntajohtaja Mika Riipi ei usko, että julkisuudessa esitetyillä asioilla olisi vaikutusta oikaisuvaatimusten käsittelyyn maakuntahallituksessa.

”Meillä päätöksenteko on toimiva ja hallitus katsoo, onko oikaisuvaatimuksissa sellaisia perusteita, jotka antavat aihetta niiden hyväkymiseksi ja ottavat kantaa tekemääni esitykseen.”

Riipi ei ota kantaa, onko valintaprosessissa ollut väitettyä poliittista suhmurointia.

”Olin mukana valintaprosessissa enkä mitään sellaista ole ainakaan havainnut. Pidänkin julkisuudessa esitettyjä väitteitä tarkoitushakuisina.”

Ei muoto- tai laillisuusvirheitä

Oikaisuvaatimuksissa ei hänen mukaansa ole esitetty mitään muoto- tai laillisuusvirheitä, jotka edellyttäisivät niiden hyväksymistä.

”Niiden sisältö osoittaa pikemminkin tekijöiden tietämättömyyttä kunnallisesta päätöksentekotavasta”, Riipi sanoo.

Hänen mukaansa viran valintakriteereissä ei ollut mitään sellaista, joiden perusteella oikaisuvaatimukset pitäisi hyväksyä.

Hallitus äänesti virkavalinnasta. Markus Aarto sai 11 ääntä, Katja Ahola kaksi ääntä ja varalle virkaan valittu Reijo Tolppi yhden äänen.

”Halusimme pelastuslaitokselle johtajan, jolla on näkemystä siitä, miten Lapin pelastustoimea tulevaisuudessa kehitetään. Valitulla oli valitsijoiden enemmistön mielestä tässä vahvin ja paras näkemys. Se nousi myös selkeästi kärkeen valintakriteereissä”, Mika Riipi sanoo.

”Pelastusalan asiantuntemus ja kokemus luettiin eduksi, mutta nykytilanteessa haimme muutosjohtajaa”, hän painottaa.

Kuntatalouden haasteet ovat Lapissa suuret ja mahdollinen siirtyminen uudelle maakunnalle edellyttää pelastustoimelta vahvaa muutosjohtajaa. Siksi hänen mielestään tervetullutta on myös alan ulkopuolelta tuleva näkemys.

Lapin pelastusjohtajaksi valittiin tammikuun lopussa Lapin yliopiston hallintojohtaja, varatuomari Markus Aarto, jolla on myös taustaa sopimuspalokuntatoiminnassa.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää