Pelastuslaitokset 1.10.2018

Mika Korhonen on Stadin brankkari 2018

Mika Korhonen toimii tällä hetkellä hoitotason palomies-ensihoitajana Malmin pelastusasemalla.

Mika Korhonen toimii tällä hetkellä hoitotason palomies-ensihoitajana Malmin pelastusasemalla.

Palomies-ensihoitaja Mika Korhonen on valittu vuoden 2018 Stadin brankkariksi. Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin maanantaina Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 157. vuosipäivän juhlatilaisuudessa.

Korhosen valinnan perusteina olivat erityisen vahva ammatillinen osaaminen, ammattimainen asenne kaikkiin työtehtäviin sekä yhteistyökykyisyys ja sosiaalisuus.

Mika Korhonen on suorittanut sairaanhoitaja AMK -tutkinnon vuonna 2003 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2006.  Hän toimii tällä hetkellä hoitotason palomies-ensihoitajana Malmin pelastusasemalla ja on sitä ennen palvellut Kallion ja Mellunkylän pelastusasemilla.

Työkaverit äänestävät

Mika Korhosen työnkuva muodostuu tällä hetkellä pelastustyöstä erilaisissa onnettomuuksissa ja hoitotyöstä kiireellisten ensihoitopotilaiden parissa sekä onnettomuuksien ehkäisytyöstä. Lisäksi työhön kuuluu edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä jatkuva koulutus ja harjoittelu sekä valmiuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Mika Korhonen.

Helsingin pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, joka toimii pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.

Valinta tehdään työtovereiden äänestykseen perusteella. Kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet 2017 Mika Jyrkämö, 2016 Sami Sotikoff, 2015 Pekka Halkosaari, 2014 Jyrki Oksanen, 2013 Marko Tuominen, 2012 Timo Aaltonen ja 2011 Juha Tarvainen.

Teksti ja kuva: Helsingin pelastuslaitos