Pelastuslaitokset 21.12.2023

Moninaisuus rikastuttaa työyhteisöä – Palomestari Maki Rimpiläisen tarina

Maki Rimpiläinen työskentelee palomestarina Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella.

Maki Rimpiläinen työskentelee palomestarina Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella.

Pelastuslaitokset ovat sen kokoluokan työyhteisöjä, että joukkoon mahtuu erilaisia ihmisiä. Työyhteisössä erilaisuus on moninaisuutta ja erilaisten taustojen, ominaisuuksien, taitojen, kokemusten ja näkökulmien huomioon ottamista. Näiden huomioiminen on tärkeää, koska monimuotoinen työyhteisö tuo mukanaan luovuutta, innovaatioita ja parempaa ongelmanratkaisukykyä.

On hyvä myös huomata, että monimuotoisuuden edistäminen työyhteisössä vaatii tietoista sitoutumista ja jatkuvaa työtä aivan kaikilta. Se ei ole vain työntekijöiden moninaisuuden tunnustamista, vaan avoimen ilmapiirin luomista, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi.

Makin tarina

24-vuotias Maki Rimpiläinen työskentelee palomestarina ja perustason ensihoitajana Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Oma ala löytyi nuorisopalokuntatoiminnan ja Pelastajat-sarjan avulla. Työn ohessa Maki opiskelee pelastusalan päällystötutkintoa, päättötyön aihekin on tiedossa, se tulee liittymään yhdenvertaisuuteen. Aihe kumpuaa Makin omasta taustasta, Maki on transsukupuolinen.

Transsukupuolisuudessa ei ole yhtä mallia tai tiettyä kaavaa. Se on monimuotoista, jossa yksilölliset kokemukset ja tarinat voivat vaihdella suurestikin. On hyvä hakea tietoa ja kuunnella suoraan transsukupuolisilta ihmisiltä heidän omista kokemuksistaan, sillä jokaisen transsukupuolisen hoito on erilainen ja yksilöllinen. Hoidossa ei ole tiettyä kaavaa, sillä ratkaisut ja toiveetkin voivat vaihdella. Esimerkiksi kaikki transsukupuoliset eivät välttämättä halua vaihtaa lopullisesti sukupuolta leikkauksin.

”Kerron oman tarinani, jos sitä työyhteisössä kysytään, en kuitenkaan tuputa sitä”, Maki kertoo.

”Moni lukee aiheesta internetistä ja tekee lukemansa perusteella johtopäätöksiä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Hyvin usein joudun korjaamaan tietoja. Usein minulta kysytäänkin, että milloin vaihdan nimen tai milloin aloitan hormonihoidon.”

Takana pitkä prosessi

Transsukupuolisuus tarkoittaa tilannetta, jossa sukupuoli-identiteetti ei vastaa sitä sukupuolta, joka on määritelty syntymän yhteydessä. Transsukupuoliset ihmiset voivat käydä läpi prosessin, jossa he tunnistavat oman sukupuoli-identiteettinsä ja hyväksyvät sen. Tämä voi olla vaikea ja henkilökohtainen matka, joka vaatii paljon itsetutkiskelua. Myös Makilla on takana pitkä prosessi.

”Pienenä ja nuorena ajattelin, että erilaiset ajatukset ja tuntemukset liittyivät ikä- ja kasvuvaiheisiin. Halusin suorittaa varusmiespalveluksen ja sen jälkeen käynnistin prosessin sukupuolen vaihtamisesta menemällä lääkäriin toukokuussa 2020. Sukupuolen vaihtaminen ei ole helppoa, se on pitkä prosessi. Olen ajatellut, että onneksi hoidoissa on pitkät hoitovälit. Näin ehdin rauhassa miettiä, että mitä minulle on tapahtumassa – mieli pysyy muutoksessa mukana. Toki ymmärrän sen, että kaikki eivät koe hyvänä sitä, että hoitovälit ovat pitkät.”

Ristiriitainen olo

Moni tuleekin kysymään Makilta, miltä hänestä tuntuu?

”Tästä tulee ristiriitainen olo. Miltä minusta pitäisi tuntua? Esimerkiksi hormonihoidon aloittamisen jälkeen huomasin, että tunteet tulevat eri tavalla esille. Myös muutokset kehossa alkoivat tulemaan pikkuhiljaa esille. Olo on totta kai helpottunut, koska muutokset ovat menossa oikeaan suuntaan.”

”Vaikka tällä hetkellä vallalla on hyvin stereotyyppinen ajattelu, tulevat sukupolvet ovat paljon tietoisempia sukupuolivähemmistöistä ja esimerkiksi transsukupuolisuudesta”, Maki jatkaa.

Maki kertoo, että hänellä ei ole syrjinnän kokemuksia työpaikalta.

”Tähän vaikuttaa oma asenne, en halua tuputtaa tarinaani työyhteisössä. Haluan edistää asiaa, mutta en halua, että minut nostetaan jalustalle. Minusta on hyvä, että minua kohdellaan työyhteisössä kuten muitakin. Ehkä sitä olisin kaivannut, että työnantaja olisi aluksi kysynyt, että mitä tarvitsen. Esimerkiksi pukuhuoneet tuovat haasteita. Asiat ovat hyvin, mutta pientä kehitettävää toki aina on.”

Työkaverit ovat tärkeitä

”Tuki, jota olen saanut työkavereilta, on minulle arvokasta, Maki kertoo.

”Myös opiskelijatyökavereilta saatu hyväksyntä on tärkeää. Työkaverit ovat tuoneet esille asian niin, että jos koen kiusaamista, tulee siitä heti sanoa.”

”Me pelastajat ja ensihoitajat menemme auttamaan kaikkia, mutta me emme välttämättä näe sisäänpäin – miten me voimme olla avoimia ja auttaa toinen toisiamme työyhteisön sisällä. Transsukupuolisia on jokaisessa ammattikunnassa, Maki tuumaa.

Esimerkiksi poliisissa toimii Sateenkaari-poliisit ry.

Teksti ja kuva: Mari Voutilainen, Itä-Suomen pelastuslaitokset

Lue lisää