Pelastuslaitokset 28.4.2016

Palomieshuumorin takana voi piillä kiusaamista

Työhyvinvointikyselyssä 12,5 prosenttia vastanneista sanoi olevansa täysin tai osittain yhtä mieltä väitteen ”minua on kiusattu työpaikallani” kanssa.

Työhyvinvointikyselyssä 12,5 prosenttia vastanneista sanoi olevansa täysin tai osittain yhtä mieltä väitteen ”minua on kiusattu työpaikallani” kanssa.

Pelastusalan työpaikkakiusaamista on vaikea tunnistaa, ja kiusaaminen voi kätkeytyä palomieshuumoriin.

”Meillä on ajatus, että palomiesyhteisöön kuuluu suoraan sanominen. Leikkiä ja kritiikkiä pitää vain sietää. Mutta leikin varjolla voidaan mennä aika pitkälle. Joku voi kokea tulevansa kiusatuksi, muttei voi sanoa sitä julki. Se koetaan heikkouden merkiksi”, pohtii työhyvinvointiin perehtynyt palomies Niki Haake.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa opiskeleva Haake oli mukana suunnittelemassa valtakunnallista pelastuslaitosten työhyvinvointikyselyä ja analysoimassa sekä jalkauttamassa sen tuloksia vuonna 2013.

Työhyvinvointikyselyssä 268 vastaajaa 2143 vastanneesta sanoi olevansa täysin tai osittain yhtä mieltä väitteen ”minua on kiusattu työpaikallani” kanssa. Tämä tekee 12,5 prosenttia kaikista vastanneista.

”Ei ole mikään pieni luku, jos joka kahdeksas vastaaja on kokenut tulleensa kiusatuksi”, Haake arvioi.

Paloasemilla vallitsee vahva yhteishengen eetos, mutta yhteishengen paineessa harvatkin kiusaamistapaukset voivat kärjistyä vakaviksi.

”Saattaa olla aika musertavaa, jos on alalla, jossa on suuri paine kuulua porukkaan, eikä sinne pääsekään.”

Työpaikkakiusaaminen voi kietoutua myös osaksi osaamatonta esimiestyötä. Sisäministeriön työhyvinvoinnin erityisasiantuntija Jouni Pousi kysyy, missä kulkee ero työpaikkakiusaamisen ja osaamattoman johtajuuden välillä. Hän kertoo, että kun työhyvinvointikyselyssä kysyttiin alan kehittämiskohteita, esiin nousi useasti esimiestyö.

”Se on palaute, jota minulle on tullut vastaan. Meneekö se työpaikkakiusaamisen vai osaamattoman johtajuuden piikkiin?”

Lue koko juttu pelastusalan työpaikkakiusaamisesta Pelastustiedosta 3, joka ilmestyy 11. toukokuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

 

Lue lisää