Pelastuslaitokset 12.2.2016
Facebook (14)

Pelastusjohtajat: 12 kelpaa – sisällön pitäisi ratkaista

Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset allekirjoittivat 15.12.2015 sopimuksen yhteistoiminnasta.

Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset allekirjoittivat 15.12.2015 sopimuksen yhteistoiminnasta.

Selvitysmiehen ehdotus 12 päivystyssairaalan yhteyteen perustettavista pelastuslaitoksista saa kannatusta pelastusjohtajilta. Samalla epäillään sitä, että maakuntatoimijoita on näillä näkymin ainakin kolme erilaista.

Tärkeimpänä pidetään sitä, että sisältö ja toiminta ratkaisevat kokonaisuuden, ja uudet pelastuslaitokset ovat kooltaan ja toiminnoiltaan mahdollisimman samankaltaiset. Vähempikin olisi joidenkin mielestä riittänyt.

Etelä-Savon pelastusjohtaja Seppo Lokka pitäisi 12 pelastuslaitosta hyvänä määränä, jos pelkästään pelastustoimi uudistuisi.

”12 pelastuslaitoksen, 15 sote- alueen ja 18 itsehallintoalueen eli maakunnan malliin sisältyy ongelmia. Ensihoidon ja pelastustoimen aluejako pitää sovittaa yhteen, mutta esillä olevassa mallissa syntyy tarpeeton rajapinta maakuntien ja pelastustoimen välille.”

Pohjois-Savon pelastusjohtaja Jukka Koponen huomauttaa, että nyt on tehty vasta esitys.

”Pohjois-Savo muodostanee jatkossakin pelastuslaitoksen ja ensihoitopalvelun alueen. Maakunta pystyy tuottamaan tarvittavat pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vaativat erikoissairaanhoidon palvelut”, Koponen toteaa.

Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén pitää esitystä parhaana kompromissina esillä olleista vaihtoehdoista.

”Jos pelastustoimesta halutaan merkittävä toimija sisäisessä turvallisuudessa valtakunnallisella tasolla, alueita tulisi olla vähemmän. Jokainen alue olisi silloin resursseiltaan riittävän vahva toimija tällä tasolla.”

Kainuun pelastusjohtaja Anssi Parviainen pitää ehdotettua laitosmallia odotettuna.

”Pienempikin määrä olisi riittänyt.”

Lue enemmän pelastusjohtajien mielipiteistä Pelastustiedosta 1, joka ilmestyy 17. helmikuuta!

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää