Pelastuslaitokset 23.4.2019

Pelastuslaitokset arvioivat tietoturvaansa – Itse- ja vertaisarvioinnit käyntiin tänä vuonna

Pelastustoimen tietoturvaan havahduttiin muutama vuosi sitten, kun valtionhallinnon kanssa yhteiset tietojärjestelmät vaativat yhteisiä kriteerejä tietoturvalle.

Pelastustoimen tietoturvaan havahduttiin muutama vuosi sitten, kun valtionhallinnon kanssa yhteiset tietojärjestelmät vaativat yhteisiä kriteerejä tietoturvalle.

Pelastuslaitokset arvioivat tietoturvaansa tänä vuonna. Laitokset eivät vielä ole saavuttaneet tietoturvallisuuden perustasoa, mutta tavoite on saavuttaa se tämän vuoden loppuun mennessä.

”Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa on se tietoturvallisuuden perustaso, mihin pelastuslaitoksetkin tähtäävät”, sanoo pelastuslaitosten ICT-hankkeen tietoturvan kehittämisen vastuuhenkilö, vt. toimistopäällikkö Mikko Oinonen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitosten tavoite on tehdä tänä vuonna itse- ja vertaisarvioinnit, joiden jälkeen saadaan tarkempi kuva laitoksittain siitä, mitä toimenpiteitä tietoturvan perustasoon vielä vaaditaan.

Arvioinneissa tarkastellaan tietoturvan eri osa-alueita, kuten hallinnollista tietoturvallisuutta, tietoturvasuunnitelmaa, tilaturvallisuutta ja salassa pidettävän tietoaineiston käsittelyä.

Tietoturvan outo lintu

Pelastustoimen tietoturvaan havahduttiin muutama vuosi sitten, kun valtionhallinnon kanssa yhteiset tietojärjestelmät kuten hätäkeskustietojärjestelmä Erica ja kenttäjohtojärjestelmä Kejo vaativat yhteisiä kriteerejä tietoturvalle.

”Olimme toimialana vähän outo lintu, emme puhuneet samaa kieltä. Oli vaarana, että meidät sivuutetaan näissä hankkeissa, jos toiset toimijat eivät pysty luottamaan, miten me järjestämme asiat ja käsittelemme tietoa”, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Pasi Hintikka kertoo.

Syntyi pelastuslaitosten yhteinen ICT-hanke.

”Olemme ehkä tuudittautuneet tietoturvan osalta ’ei koske meitä’ -tyyppiseen ajatteluun, että nautimme luottamuksellisuutta ja koskemattomuutta”, arvioi Mikko Oinonen.

”Asia ei todellakaan ole näin. Meitä koskevat samat uhat kuin ketä tahansa muutakin virkapukuun pukeutunutta”, hän painottaa.

”Jos meiltä häviää kykyjä, tietoja ei ole käytettävissä tai järjestelmät eivät toimi, meidän on aika vaikea hoitaa tehtäväämme”, sanoo Hintikka.

Lue koko artikkeli Pelastustoimen tietoturvasta Pelastustiedosta 3, joka ilmestyy 2. toukokuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Hans Eiskonen

Lue lisää