Pelastuslaitokset 23.2.2016

Pelastuslaitokset luopuvat potilassiirroista

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella huolehditaan kiireettömien ensihoitotehtävien yhteydessä myös ikäihmisten kotien turvallisuudesta.

Pelastuslaitokset lopettavat kiireettömät potilassiirtokuljetukset. Euroopan komissiolle tehdyssä valtiontukikantelussa todetaan, että pelastuslaitokset saavat Suomessa EU:n valtiontukisäännöissä kiellettyä valtiontukea, vaikka ne toimivat kilpailluilla markkinoilla ja niillä on viranomaisena konkurssisuoja ja verovapaus.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle, että pelastuslaitokset lopettavat terveydenhuoltolain mukaiset potilassiirrot. Yhteistoimintasopimuksista luovutaan eikä uusia sopimuksia enää tehdä ja niistä on luovuttava viipymättä.

Pelastuslaitos voi jatkossakin tehdä potilassiirtoja, jos se yhtiöitetään ja silloin laitos voi osallistua sairaanhoitopiirin järjestämiin julkisten hankintojen kilpailutuksiin. Liikelaitoksena pelastuslaitos ei voi toimia potilassiirtojen tekijänä.

Sairaanhoitopiirit voivat itse tehdä potilassiirrot, mutta jatkossa niitä voidaan tehdä ainoastaan omalle alueelle.

Maamme pelastuslaitoksista puolet tekee kiireettömiä potilassiirtoja.

Yksi merkittävimmistä on Pohjois-Karjala, joka tekee koko alueen kaikki ensihoitotehtävät. Myös siis varsinaiseen ensihoitoon kuulumattomat kiireettömät tehtävät. Kaikkiaan Pohjois-Karjalassa tehdään vuosittain noin 40000 ensihoitotehtävää. Niistä kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia on noin 1600.

Pelastusjohtaja Jorma Parviainen sanoo, että vuoden 2017 alussa aloitettava Siun sote selkeyttää tilannetta.

”Pelastuslaitos siirtyy silloin osaksi terveydenhoitojärjestelmää ja silloin voimme tehdä myös potilassiirtokuljetuksia.”

Pohjois-Karjalassa 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä keskussairaala siirretään samaan organisaatioon. Tässä kokonaisuudessa on siis mukana myös pelastuslaitos.

Se tuottaa palveluja 170000 alueen asukkaalle.

Parviainen otaksuu aikataulun olevan niin kireän, että ennen ensi vuoden alkua ei ehditä kilpailuttaa potilassiirtokuljetuksia.

Esimerkiksi Etelä-Savossa kiireettömiä kuljetuksia on niin vähän, ettei se täytä julkisista hankinnoista annetun lain mukaisia kynnysarvoja.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Mika Rinne

Lue lisää