Pelastuslaitokset 15.10.2016

Pelastustoimen omat arviointimittarit työn alla

Pelastustoimelle syntyy yhteinen näkemys mittareista.

Pelastustoimelle syntyy yhteinen näkemys mittareista.

Pelastustoimelle on alettu valmistella omia vaikuttavuuden arvioimisen mittareita.

Pelastusopistossa hankkeen projektipäällikkönä työskentelevä FT Heidi Tiimonen kiertää parhaillaan tapaamassa pelastustoimen keskeisiä toimijoita. Hän kerää yhteistä näkemystä mittarointitarpeista ja -kehittämisestä.

Sisäministeriön pelastusosasto, pelastuslaitokset, Kumppanuusverkosto, aluehallintovirastot sekä toimialan keskeiset järjestöt ovat tiiviisti mukana valmisteluissa. Näin syntyy yhteinen näkemys siitä, millaiset mittarit pelastustoimi tarvitsee.

”Pelastuslaitoksissa on tällä hetkellä omia mittareita, jotka ovat aika suoraviivaisia panos-tuotos -mittareita. Niillä mitataan esimerkiksi henkilöstön ja kaluston voimavaroja. Ne antavat kuitenkin aika vähän kehitystä tukevaa tietoa. Pelastustoimeen tarvitaan erityisesti mittareita, joilla voidaan arvioida oman toiminnan laatua”, Tiimonen sanoo.

Timonen huomauttaa, että mittarit eivät ole tärkeitä, vaan se, millaista tietoa niillä saadaan.

Heidi Timonen. (Kuva: Esa Aalto.)
Heidi Timonen. (Kuva: Esa Aalto.)

”Se kiinnostaa ja sen avulla voimme ohjata toimintaa.”

Heidi Tiimonen on toiminut tutkijana Rajavartiolaitoksella ja vastannut projektipäällikkönä sisäministeriön sisäisen turvallisuuden strategian vaikuttavuuden arviointimittareiden kehittämiseen tähdänneestä strategisesta hankkeesta. Hankkeessa olivat mukana kaikki sisäisen turvallisuuden toimijat ja siinä yhteydessä syntyi tarve pelastustoimen omille mittareille. Työtä rahoittaa Palosuojelurahasto.

Hän kehuu pelastustoimea hyväksi toimialaksi, jossa moni asia on jo nyt hyvällä mallilla.
”Turvallisuusympäristön kehitys on nyt niin nopeaa, että asioiden ennakointi on entistä haasteellisempaa. Siksi tarvitaan kykyä ennakoida ja siihen tarvitaan perusteltua tietoa.”
”Tarvitsemme tietoa siitä, missä olemme onnistuneet, missä tarvitsemme kehittämistä ja miten voimme omilla toimillamme siihen vaikuttaa.”

Elokuun alussa alkanut työ etenee nyt mittareiden pääkorien hahmottamisella. Keskusteluissa keskeisten toimijoiden, kuten pelastuslaitosten johdon kanssa sellaisiksi ovat kiteytyneet pelastustoimen lakisääteiset ydintehtävät, tuottavuuden ja taloudellisuuden kriittinen arviointi, asiakaspalvelukyky ja laatu sekä henkilöstön työhyvinvointi ja toimintakyky.

Lankojen kokoajaksi itseään kuvaileva tutkija korostaa mittarien perustuvan alan yhteiseen näkemykseen. Hän toivoo laajasti myös kentältä näkemyksiä. Heidi Tiimosen löytää Pelastusopistosta.

”Nyt on hetki ottaa kantaa pelastustoimialan vaikuttavuuden arvioimisasiaan.”

Teksti: Esa Aalto

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää