Työturvallisuus 31.3.2023

Pelastustoimen suoja-asujen nykytilaa ja kehitystarpeita selvitetään hankkeessa – työturvallisuus kuuluu kaikille

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan tällä hetkellä pulaa on esimerkiksi naisille sopivista suoja-asuista. Arkistokuva: Kimmo Kaisto.

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan tällä hetkellä pulaa on esimerkiksi naisille sopivista suoja-asuista. Arkistokuva: Kimmo Kaisto.

Pelastustoimessa sopivat ja asianmukaiset varusteet ovat tärkeä osa työturvallisuutta. Sisäministeriön käynnistämän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää edellytykset, joiden pohjalta pystytään varmistamaan, että kaikilla pelastustoimessa työskentelevillä henkilöillä on käytettävissä tehtävien edellyttämät ja sopivat suoja-asut.

Sisäministeriö asettaa esiselvityshankkeen pelastustoimen suoja-asujen nykytilan kartoittamiseksi ja kehitystarpeiden alustavaksi selvittämiseksi. Hankkeessa selvitetään myös pelastustoimen virkapukujen kehittämistarpeita. Tavoitteena on kehittää alan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman mukaisesti.

− Työturvallisuus kuuluu jokaiselle pelastusalalla työskentelevälle. Tällä hetkellä pulaa on kuitenkin esimerkiksi naisille sopivista suoja-asuista. Hankkeen tavoitteena on korjata tilannetta. Esiselvityshanke on osa tällä hallituskaudella käynnistämäämme pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaa, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo. 

Esiselvityshankkeen toimikausi on 31.3.−31.12.2023. Esiselvityksen jälkeen asetetaan tarpeen mukaan varsinainen kehityshanke. Esiselvityshanketta johtaa sisäministeriö ja mukana ovat edustajat aluehallintovirastosta, Pelastusopistosta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. 

Sisäministeriö voi säätää pelastustoimen suoja-asuissa olevista tunnuksista. Pelastuslaitoksissa, sopimuspalokunnissa ja Pelastusopistossa käytettävien suoja-asujen hankinta sekä asuihin liittyvien työturvallisuusnäkökulmien huomioiminen kuuluu jokaisen toimijan omalle vastuulle.

Lähde: sisäministeriö

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma: Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi

Lue lisää