Pelastuslaitokset 5.12.2016

Pohjois-Karjala uuteen työaikamalliin vuoden alusta

Ainoastaan Joensuun paloaseman palomiehet jatkavat entisessä vuorokausirytmissä.

Ainoastaan Joensuun paloaseman palomiehet jatkavat entisessä vuorokausirytmissä.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos siirtyy ensi vuoden alusta uuteen työaikamalliin. Alue on noudattanut niin sanottua vuorokautista 24 tunnin työaikamallia, mutta tammikuun 2017 alusta pelastuslaitos siirtyy työaikaan, jossa työtä tehdään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Tulevassa rytmityksessä päivävuorot ovat 11 tunnin ja yövuorot 13 tunnin pituisia.

Pelastusjohtaja Jorma Parviaisen mukaan uuteen työaikaan siirrytään, koska pelastuslaitosten työaikojen poikkeusluvista päättävä Lounais-Suomen aluehallintovirasto on linjannut, ettei 12 tunnin aktiivityöaika saa ylittyä vuorokautisessa työajassa. Järjestely koskee noin 225 henkilöä, joista noin puolet on ensihoitajia ja puolet palomiehiä.

Ainoastaan Joensuun paloaseman palomiehet jatkavat entisessä vuorokausirytmissä. Asema on alueella ainoa, jossa ensihoito ja pelastushenkilöstö on eriytetty. Ensihoidossa aktiivityöaika ylittyy noin 30 kertaa kuukaudessa, mutta pelastuspuolella vain noin pari kertaa vuodessa. Siksi pelastuspuoli voi jatkaa entisellään. Lisäksi esimiehet ja palomestarit pystyvät valvomaan asemalla mahdollisia ylityksiä. Maakunnan pienillä asemilla näin ei ole, sillä niissä esimiehet ovat paikalla vain päivisin.

Työaikamuutokselle olisi tullut hintaa 700 000 euroa, jos Joensuun paloasema olisi ollut mukana järjestelyssä. Parviaisen mukaan ilman Joensuuta muutos vie 550 000 euroa, jolla rekrytoidaan uusia työntekijöitä.

Lisää väkeä

Järjestelyn myötä henkilöstön työaika lyhenee 11 000 tuntia, ja siksi laitos rekrytoi noin 12 palomies-ensihoitajaa.

”On itsestään selvää, ettemme pysty tuottamaan palveluja, joita tuotamme nyt. Siispä meidän täytyy palkata henkilöstöä täyttämään lyhentynyttä työaikaa. Ensihoitoon ja pelastustoimeen resursoidaan, jotta palvelutaso säilyy.”

Parviaisen mukaan henkilökunnan kanssa on neuvoteltu asiasta muutamaan otteeseen.

”Ei se tietenkään ole kaikille mieluisa asia, mutta se on neuvoteltu ratkaisu, ja ammattijärjestöt ovat hyväksyneet sen.”

Parviainen huomauttaa, että järjestely on työntekijöille eduksi, sillä heidän työaikansa lyhenee ja väkeä palkataan lisää. Järjestelyllä tähdätään parempaan työhyvinvointiin.

”Tavoite on se, että työntekijät jaksavat ja voivat työssään paremmin.”

Parviainen näkee, että työaika muuttuu tulevaisuudessa muillakin laitoksilla.

”Voimmeko jatkaa työajalla, jonka pituus on 24 tuntia, mutta töitä saa tehdä vain 12 tuntia? Ja kun 12 tuntia täyttyy, työntekijä on työpaikalla, muttei voi tehdä mitään? Se tulee muuttumaan.”

Pelastuslaitokset ovat tulkinneet aluehallintoviraston linjausta vaihtelevasti. Useimmat jatkavat vielä perinteisellä työaikamallilla.

Lue Pelastustiedon työaikareportaasi numerosta 9-10, joka ilmestyy 21. joulukuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää