Pelastuslaitokset 22.4.2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtaja Petteri Jokelainen haluaa kannustaa työntekijöitä kokeilemaan ja käyttämään luovuuttaan työyhteisön hyväksi

Petteri Jokelainen valittiin  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uudeksi pelastusjohtajaksi.

Petteri Jokelainen valittiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uudeksi pelastusjohtajaksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle valittiin uusi pelastusjohtaja ja aluehallitus valitsi tehtävään yksimielisesti Petteri Jokelaisen, joka tällä hetkellä työskentelee pelastuspäällikkönä Jokilaaksojen pelastuslaitoksella.

Pohjois-Pohjanmaalla yhdistetään kaksi laitosta, Oulu-Koillismaa ja Jokilaaksot. Virka pantiin avoimeen hakuun ja sitä haki kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Hakijoiden joukossa olivat muun muassa laitosten nykyiset pelastusjohtajat Petteri Helisten ja Jarmo Haapanen. Heistä Helisten oli loppusuoralla Jokelaisen kanssa.

”Helpottunut olo, että valintaprosessi on takana”, tuore pelastusjohtaja toteaa.

”Yhtä aikaa myös nöyrä ja otettu olo, että aluehallitus katsoi minut luottamuksen arvoiseksi.”

Hän sanoo lähtevänsä innostuneena tekemään uutta työtä. Edessä on tiukka aikataulu uusien asioiden haltuun ottamiseksi ja pääkin on pyörällä vasta äskettäin tehdystä valinnasta.

Jokelainen halusi pelastusjohtajaksi, koska hänellä on eniten annettavaa esihenkilötehtävissä kuin esimerkiksi asiantuntijatehtävissä.

”Tässä on ainutlaatuinen mahdollisuus, kun kaksi laitosta yhdistämällä luodaan uutta organisaatiota”.

Häntä ovat kiinnostaneet ja motivoineet vaikuttavat, laajat ja vastuulliset työtehtävät.

Petteri Jokelainen käyttää mielellään esihenkilö-sanaa ja sanoo olevansa paitsi vaativa myös välittävä esihenkilö.

”Turvallisuus ja luottamus ovat tärkeitä työyhteisössä. Kannustan ihmisiä uskaltamaan kokeilla asioita ja tehdä virheitäkin, mutta mahdollisuuksien mukaan käyttämään luovuuttaan työtehtävissä.”

Tärkeimmät asiat

Uuden edessä suurimmat haasteet uudessa organisaatiossa ovat uuden johtajan mukaan henkilöstöstä ja työilmapiiristä sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Toiminnallisesti pitää varmistaa, että palvelutuotanto toimii moitteettomasti heti ensi vuoden alussa, taloudellisessa valmistelutyössä pitää hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden budjetti laatia sellaiseksi, jossa on selkeät lähtökohdat tulevien vuosien toiminnan viitoittamiseksi. Yhtä lailla asiakkaiden tarpeet pitää ottaa huomioon ja pystyttävä tarjoamaan heidän vaatimat lakisääteiset palvelut.

”Kun tähän yhdistetään tiukka aikataulu, niin töitä valmistelutyössä riittää. Toki kehittämistyö jatkuu toiminnan aloittamisenkin jälkeen, mutta nämä tehtävät ovat tärkeimmät ja niissä meidän pitää onnistua.”

Petteri Jokelainen sanoo, että jokaisella organisaatiolla on omat ominaispiirteensä, mutta toimintaympäristö Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin samanlainen. Suuria eroja ei ole laitosten toiminta- ja organisaatiokulttuurissa.

”Silti kulttuurin muuttaminen on aina vaikea tehtävä ja se vie toki oman aikansa. Muutokset pitää tehdä pienin askelin ja yhteisiä tavoitteita varten pitää aluksi luoda hyvä suunnitelma.”

”Yhtenäisen organisaation perustehtävät pitää tuoda perustellusti esille ja viestiä suunnitelmallisesti. Kun pidämme mielessämme mitä varten olemme olemassa ja luomme yhdessä koko hyvinvointialueorganisaation kanssa yhteisen vision ja tavoitteen, suunta on hyvä. Tässä pitää mukana olla kaikkien, myös sopimushenkilöstön.”

Yhteistyötä on tehty

Oulu-Koillismaan suuntaan hän on tehnyt jo aikaisemmin paljon yhteistyötä ja laitoksella on useita tuttuja.

”Paljon olen saanut valinnan jälkeen myös sieltä kannustavia viestejä, joista iso kiitos.”

Tuore pelastusjohtaja on 46-vuotias kahden lapsen isä ja kotoisin Haapajärveltä. Ensimmäiset palokuntakokemukset ovat Haapajärven VPK:sta. Alalle hän ollut tullut isän jalan jäljissä.

Hän on koulutukseltaan insinööri niin päällystön insinööri-amk -koulutusohjelmasta kuin ylemmästä amk-tutkinnosta. Parhaillaan hän viimeistelee diplomi-insinööriopintoja Oulun yliopistosta tuotantotalouden koulutusohjelmassa.

”Päätöksenteko ja hallinto ovat Oulussa, joten siellä pitää alkaa käydä enemmän eikä poissuljettua ole sekään, että perheemme kanssa muutamme joskus sinne.”

Teksti: Esa Aalto Kuva: Päivi Kääntä-Piispanen / Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää