Pelastuslaitokset 20.10.2016

Ruukin asema syntyi paikallisen palokuntalaisen ansiosta

Markku Leinonen.

Markku Leinonen.

Palokuntalainen Markku Leinonen järjesti tilat uudelle paloasemalle Siikajoella Ruukin taajamassa, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella.

Uusi paloasema vihittiin käyttöön torstaina 20. lokakuuta.

Tätä lopputulosta edelsi monta vaihetta.

Siikajoen kunnalla on aiemmin ollut paloasemarakennukset Paavolan, Siikajoenkylän ja Ruukin taajamissa. Paavolan paloasemalla todetun sisäilmaongelman vuoksi sen toimistotilat muutettiin ensin Ruukkiin, Yrityspuisto Oy:n tiloihin ja myöhemmin entiseen Valtion virastotaloon.

Toukokuussa 2009 pelastuslaitos teki Siikajoen kunnanhallitukselle esityksen uuden paloaseman rakentamisesta.  Rakentamishanke oli ensin hyvässä myötätuulessa ja suunnitelmia uuden paloaseman rakentamisesta tehtiin jo hyvin pitkälle.

Ruukin terveysaseman ja koulun mittavien rakentamishankkeiden takia paloaseman rakentamisesta jouduttiin kuitenkin luopumaan. Tällöin myös Palosuojelurahaston hanketta varten myöntämä avustus jouduttiin perumaan.

Siikajoen kunta esitti myöhemmin paloaseman sijoittamista Yrityspuisto Oy:n entisiin pinnoittamon tiloihin. Tarkempi sijainnin tarkastelu kuitenkin osoitti, että toimintavalmiusaikojen saavuttaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta. Niinpä tästä vaihtoehdosta jouduttiin luopumaan.

Viihtyisä ja toimiva

Ratkaisun ongelmaan toi paikallinen yrittäjä ja palokuntalainen, Markku Leinonen. Hän esitti, että paloasematilat rakennettaisiin entisen Valtion virastotalon yhteyteen. Esitys eteni toteutukseen saakka.

Ruukin paloasema.
Ruukin paloasema.

Nyt Jokilaaksojen pelastuslaitos on vuokrannut uudistetut noin tuhannen neliömetrin tilat Siikajoen kunnalta, joka on vuokrannut tilat Leinoselta.

Vanhaan rakennukseen remontoiduissa tiloissa on herkästi uhkana, että joudutaan tekemään kompromisseja liikaakin, jolloin muodostuu hukkaneliöitä, joiden ylläpitäminen maksaa.

Ruukin uudelle paloasemalle on kuitenkin saatu suhteellisen hyvät, viihtyisät, toimivat tilat. Tilojen suunnittelemisessa ja rakentamisessa kuunneltiin pelastuslaitoksen toiveita, ja yhteistyö rakennuttaja Leinosen kanssa sujui hyvin.

Rakennuksessa on muun muassa toimistotilaa, valmiushuoneet, lämmintä varasto- ja hallitilaa, sosiaalitilat sekä kuntosali.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg korosti puheessaan vihkiäistilaisuudessa sitä, että pienestä koostaan huolimatta Jokilaaksojen pelastuslaitos on menestynyt hyvin pelastuslaitosten välisissä vertailuissa.

”Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tulokset ovat lähes kaikilla mitattavilla osa-alueilla keskiarvon paremmalla puolella. Pelastuslaitoksen apua tarvitaan eri puolilla aluetta keskimäärin noin kymmenen kertaa vuorokaudessa ja pelastuslaitos on suoriutunut tehtävistään mallikkaasti. Näin ollen voidaan hyvällä omatunnolla todeta, että pelastustoimella menee Jokilaaksossa ja Siikajoella hyvin.”

Lähde ja kuvat: Kehittämispäällikkö Petteri Jokelainen, Jokilaaksojen pelastuslaitos

Lue lisää