Pelastuslaitokset 4.11.2016

Työaika hiertää Etelä-Savossa

Harjoitus käynnissä Savonlinnassa Etelä-Savon pelastuslaitoksella.

Harjoitus käynnissä Savonlinnassa Etelä-Savon pelastuslaitoksella.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella keväällä aloitettu kaksivuorojärjestelmä herättää henkilöstössä vastustusta. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tuoreen kyselyn mukaan laskeneet.

Pelastusjohtaja Seppo Lokka muistuttaa, että uutta työaikaa on tehty vasta vähän aikaa eikä hänen mielestään siitä kannata vielä vetää suuria johtopäätöksiä.

”Työajan rytmitystä pohditaan vielä, vaikka nykyiseen malliin päädyttiin yhdessä henkilöstön toiveen mukaisesti.”

Hän myöntää, että viestinnässä on epäonnistuttu, koska omaa viestiä ei ole muutoksessa saatu viedyksi henkilöstölle.

”Aiomme tavata koko henkilöstön ja kertoa, että työajan muutos johtuu työsuojeluviranomaisen tiukentuneesta työaikalain tulkinnasta. 24 tunnin työvuorossa ei saa olla kuin 12 tuntia aktiivityöaikaa ja työnantajan näkemyksen mukaan vaatimus on sellainen, että siinä ajassa ei tarvittavia töitä kyetä tekemään.”

Työvoimaa voidaan hänen mielestään käyttää tehokkaammin lyhyemmissä jaksoissa ja esimerkiksi koulutus voidaan suunnitella paremmin työajalle.

”Ensihoitajat ovat jo aikaisemmin alkaneet tehdä kahta vuoroa eikä siellä ole syntynyt samanlaisia vastalauseita. Toki tästäkin muutoksesta on saatu myös myönteistä palautetta”, Seppo Lokka sanoo.

Henkilöstö on väsynyt

Luottamusmies Vesa Olkkonen työskentelee ylipalomiehenä Mikkelin paloasemalla. Hän on huolissaan henkilöstön jaksamisesta, työturvallisuudesta ja palvelutason laskusta.

”Nykyinen työrytmi väsyttää enemmän kuin 24 tunnin työvuoro. Unirytmi ei ehdi vaihtua, kun tekee kaksi peräkkäistä yövuoroa ja päivisin on vaikea levätä. Meillä kolmella paloasemalla työvuorojen tavoitevahvuus on 1+5, mutta vähintään 1+4. Melkein koko kesä mentiin vahvuuksilla 1+3. Onneksi silloin ei sattunut isoja tulipaloja. Kyllä se kuormittaa ja laskee työturvallisuutta, kun kolme miestä tekee viiden työt”, Olkkonen painottaa.

”Henkilöstö on todella väsynyttä ja ilmapiiri huono, koska työnantajan ei koeta kuuntelevan tai arvostavan henkilöstön mielipidettä. Yleensä luemme asioista ensin lehdistä. Hyvä neuvotteluilmapiiri olisi myös työnantajan ja kaikkien yhteinen etu. Nyt työantaja päättää asioista oman näkemyksensä mukaan”, Olkkonen sanoo.

Työterveyslaitoksella on aloitettu syksyllä tutkimus, jossa selvitetään, millainen työvuorojärjestely sopii pelastushenkilöstölle. Tutkimuksen kohteena on erityisesti Etelä-Savon pelastuslaitos, mutta tutkimukseen voivat osallistua muutkin laitokset. Tutkimuksesta saatavat mallit tehdään valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Työaikamalleja tutkitaan

”Selvitämme nykyiset työaikamallit ja rakennamme testattavan järjestelmän, jota arvioidaan objektiivisesti työaika-asiantuntijoiden ja työn kuormittamiseen perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa”, tutkija Sampsa Puttonen sanoo.

Myös pelastusalan eri toimijat osallistuvat selvitykseen.

Tavoitteena on löytää toimivin mahdollinen työaikamalli, jossa otetaan huomioon sekä työhyvinvointi ja -turvallisuus että työajan tehokas käyttö.

”Me annamme suosituksia ja malleja alalle päätöksenteon tueksi.”

Palosuojelurahaston tukema hanke on alkanut syksyllä ja jatkuu vuoden 2018 maaliskuuhun. Tuloksia on odotettavissa jo ensi vuoden lopussa.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella siirryttiin viime keväänä kaksivuorojärjestelmään, jossa työvuoron pituus on 12 tuntia ja viikkotyöaika 40 tuntia. Aikaisemmin laitoksella oli yleisesti pelastuslaitoksissa käytössä oleva työaikajärjestelmä, jossa työvuoro kestää 24 tuntia ja viikkotyöaika on 42 tuntia.

Suomen Palomiesliiton julkaisu Pelastusalan ammattilainen teki kyselyn Etelä-Savon pelastuslaitoksen operatiiviselle henkilöstölle, johon vastasi 45 henkilöä. Päätoimista operatiivista pelastushenkilöstöä Etelä-Savon pelastuslaitoksella on noin 80 henkilöä

Kyselyn mukaan merkittävä osa operatiivista pelastustyötä tekevistä kokee, että käyttöönotettu uusi työaikajärjestelmä on kuormittavampi ja stressaavampi eikä siinä jää riittävästi aikaa palautua. Miehistön tullessa töihin stressaantuneena ja väsyneenä, riski virheisiin kasvaa.

Teksti: Esa Aalto ja Kimmo Kaisto
Kuva: Launo Päivätie

 

Lue lisää