Pelastuslaitokset 26.3.2021

Työaikalakiin tulossa muutos – myös viikkotyöajasta mahdollisuus sopia

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Viikkotyöajasta voidaan sen jälkeen sopia, jos työaikalain 34 pykälän 5. momenttiin tehdään tarvittava muutos.

Vuoden voimassa olleeseen työaikalakiin valmistellaan muutosta, joka antaa mahdollisuuden sopia myös 42 tunnin viikkotyöajasta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on kirjoitettu lakiin muutos, jota hallitus esittää eduskunnalle sen jälkeen, kun lakimuutoksesta annetut lausunnot on käsitelty.

Hallitusneuvos Tarja Kröger kertoo, että inhimillisen erheen takia työaikalakiin tuli kirjaus 34 pykälän 5. momenttiin, jossa todetaan mahdollisuudesta sopia vuorokautisen työajan pituudesta, mutta ei viikoittaisesta työajasta.

”Nyt virhe halutaan korjata”, Kröger sanoo. Hän ei osaa kuitenkaan tässä vaiheessa kertoa, millaisella aikataululla muutos lakiin saadaan aikaiseksi.

Alan ammattijärjestöillä on ollut erilainen näkemys lain muutoksen tarpeellisuudesta.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry:n johtaja Kim Nikula pitää välttämättömänä, että lainsäätäjä muuttaa lakia, jotta pelastustoimessa on mahdollisuus paikallisesti sopia tehtävästä työajasta.

”Kun laki mahdollistaa sopimisen, luotan täysin siihen, että paikallistasolla kyetään sopimaan työajasta parhaaksi katsotulla tavalla. Jos emme saa muutosta lakiin, se ei mahdollista neuvottelutoimintaa.”

Ammattiliitoista JHL, Jyty ja JAU eivät näe tarvetta muuttaa vuoden voimassa ollutta työaikalakia, koska 24 tunnin työvuoron voi järjestää myös 40 tunnin keskimääräisellä työajalla.

”Pelastusalalla on vuosikymmeniä tehty palkattomia kiky-tunteja kahden tunnin osalta, koska poikkeusluvalla tehtävässä 42 tunnin viikkotyöajassa ei tätä ole työnantajan väitteistä huolimatta palkassa huomioitu”, JHL:n sopimustoimitsija Marja Lehtonen sanoo.

Palo- ja pelastusalan unioni JHL ry:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen kysyy, pitääkö lakia muuttaa sen takia, että työnantaja voisi säästää työvoimakustannuksissa.

KT Kuntatyönantajat pitää välttämättömänä, että työaikalakia muutetaan siltä osin, että se antaa mahdollisuuden tehdä pelastusalallakeskimäärin yli 40 tunnin viikkotyöaikaa, kun työ on aika ajoin tehtävää.

Työnantaja pitää pelastustoimen operatiivisessa työajassa tehtävää 42 tunnin viikkotyöaikaa toimivana. Kyse on myös kustannustehokkaasta työaikamallista. Pitkän työvuoron jälkeen voidaan virka- ja työehtosopimuksen määräyksissä turvata riittävä lepoaika.

”Jos lainsäätäjä katsoisi muutoksen olevan virhe, tietysti osapuolten kannat eivät olisi niin merkityksellisiäkään”, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas sanoo.

Pelastuslaitosten johto katsoo, että työaikalain kirjausta pitäisi muuttaa vastaamaan niin, että se antaisi mahdollisuuden sopia myös 42 viikkotyötunnin tekemisestä.

”Jos 42 tuntia ei toteudu, joudutaan tekemään lyhyempää työaikaa. Jos sitä on tekemässä sama henkilöstö, joka ei aina ole käytettävissä tasoitusvapaiden tai joidenkin muiden syiden vuoksi, tarvitaan lisää henkilöstöä ja se taas lisää työvoimakustannuksia”, pelastusjohtajien puheenjohtaja Pekka Tähtinen sanoo.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Lassi Rinne

Lue lisää