Pelastuslaitokset 17.1.2017

Uudenmaan liitto: pelastuslaitokset vahva lenkki maakunnan perustamisessa

Uudenmaan neljän pelastusliikelaitoksen yhdistäminen etenee nihkeästi.

Uudenmaan neljän pelastusliikelaitoksen yhdistäminen etenee nihkeästi.

Suurin myllerrys tulevassa maakuntauudistuksessa käy Uudellamaalla, jossa alueen kaikki neljä pelastuslaitosta yhdistyvät.

Uudenmaan liiton rooli pelastuslaitosten yhdistymisessä liittyy maakuntauudistuksen yleiseen toteuttamiseen. Liiton maakuntauudistuksen muutosjohtaja Markus Sovala korostaa, että yhdistyminen ei ole yksin Uudenmaan liiton harjoitus, vaan osa laajempaa yhteistyöhanketta, maakunnan perustamista.

”Kysymys on siitä, että nyt perustetaan Uudenmaan maakunta. Koska vielä ei ole lainsäädäntöä voimassa, tai mitään muuta toimijaa olemassa, perustaminen tapahtuu käytännössä niin, että Uudenmaanliitto maksaa ensimmäisen vaiheen kustannukset ja toimii sille kotipesänä”, hän sanoo.

Sovala muistuttaa, että pelastustoimen uutta lainsäädäntöä ei vielä ole olemassa. Valmisteluvaihe kestää ensi kesään saakka. Pian Uudellemaalle nimitetään pelastustoimen valmisteluryhmä.

”Ensi kesänä lainsäädäntö toivottavasti olisi vihdoinkin voimassa, ja maakunnalle voitaisiin perustaa niin sanottu väliaikaishallinto. Silloin pystytään tekemään ensimmäiset sitovat päätökset.”

Maakunnan päätöksenteko alkaa kunnolla vasta maaliskuussa 2018, kun maakunnan valtuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa. Maakuntavaalit käydään tammikuussa 2018.

Esimerkiksi Helsingin päättäjät ovat olleet erimielisiä yhdistymisestä. Sovala korostaa, että viime kädessä kaikki tahot toimivat syntyvän lainsäädännön mukaan.

”Valmistelussa lähdemme etenemään hallituksen esityksen pohjalta. Jos on erimielisyyksiä, täytyy vain odottaa, kunnes lainsäädäntö on voimassa ja saadaan päätöksentekokykyä.”

Laitosten johto tärkeässä osassa

Uudenmaan liiton resursseja pelastustoimen uudistus ei juuri vie.

”Etupäässä resurssit tulevat niistä organisaatioista, jotka aikanaan synnyttävät Uudenmaan maakunnan. Tässä vaiheessa resurssit tarkoittavat sitä, että alueellisten pelastuslaitosten johto osallistuu työhön osana omaa toimenkuvaansa.”

Sovala uskoo, että pelastustoimen osalta järjestely sujuu.

”En odota pelastuslaitoksen osalta mitään vaikeuksia. Alalla on pitkä yhteistyön perinne, ja laitosten johtajat toimivat hyvässä yhteistyössä. Maakunnan perustaminen ei kaadu ainakaan pelastuslaitoksiin.”

Muuten Sovala on pettynyt pelastustoimen tulevaan aluejakoon.

”On pettymys, että kunnianhimon aste valtakunnallisesti laski, ja ettei menty harvempien pelastusalueiden malliin, joka näytti olevan asiantuntijoiden suosittelema. On sääli, ettei valtakunnallisesti pystytty parempaan.”

”Nythän tässä käy niin, että ainoa merkittävä muutos on se, että Uudenmaan alueen neljä pelastuslaitosta yhdistyy.”

Sovala tosin näkee, että yhdistyminen on hyvä asia Uudenmaan näkökulmasta.

”Muun muassa sen takia, että pelastuslaitosten johto on hyvässä yhteistyössä keskenään ja uskoo tähän itse. Myös HUS ja ensihoito pysyvät samalla aluejaolla, mikä on myös hyvä asia.

Sovala uskoo myös, että pelastusasemien ja sopimuspalokuntien verkosto säilyy uudistuksesta huolimatta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää