Pelastuslaitokset 16.12.2015

Uudenmaan pelastuslaitokset valmistautuvat yhdistymiseen

Yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 15. joulukuuta.

Yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin 15. joulukuuta.

Tiivis yhteistyö siivittää pääkaupunkiseudun neljää pelastuslaitosta kohti yhtä yhteistä Uudenmaan pelastuslaitosta.

Alueen laitokset kirjoittivat tiistaina 15. joulukuuta yhteistoimintasopimuksen, jonka mukaan ne tekevät yhteistyötä muun muassa onnettomuuksien ehkäisemisessä, niihin varautumisessa, pelastustoiminnassa, öljyntorjunnassa, erillisten sopimusten mukaisessa ensihoidossa ja toimintaa tukevissa sekä ohjaavissa tehtävissä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki sanoo, että sopimus on velvoittava.

Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.
Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki.

”Jos sillä, mitä yksi näistä pelastuslaitoksista suunnittelee tekevänsä, on vähänkään vaikutusta pääkaupunkiseutuun ja koko Uudenmaan alueeseen, tietoa pitää jakaa, ellei laki sitä estä”, hän sanoo.

Ihamäki muistuttaa, että pääkaupunkiseudun pelastuslaitokset ovat menneet kuntarajojen yli hälytystehtäviin jo 20 vuoden ajan, ennen kuin pelastuslakikaan velvoitti.

Laitokset ovat muutenkin tehneet yhteistyötä, ennen kaikkea juuri pelastustoiminnassa.

”Nyt tämä laajenee kaikkeen muuhun: viestintään, turvallisuusviestintään, onnettomuuksien ehkäisyyn ja niin edelleen.”

Esimerkkinä tulevasta yhteistyöstä Ihamäki mainitsee varustehankinnat. Kun esimerkiksi Länsi-Uudenmaan vastuuhenkilö suunnittelee hankintoja, hän kysyy, kuinka muilla laitoksilla on toimittu.

”Jos toisilta löytyy valmis malli, joka olisi sujuvasti otettavissa käyttöön Länsi-Uudellamaalla, se otetaan käyttöön. Turha keksiä pyörää uudelleen.”

Pelastustoiminnan johtamisen yleisohje on jo nyt sama kaikilla laitoksilla. Jo Länsimetronkin takia esimerkiksi Helsingin ja Länsi-Uudenmaan laitosten pelastustoiminnan johtamiskäytäntöjen täytyy olla yhteneväiset.

Yksi yhteinen

Yhteistoimintasopimuksella pedataan neljän laitoksen yhdistymistä. Pelastustoimen tulevien itsehallintoalueiden myötä Helsingin sekä Itä-, Länsi- ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokset yhdistyvät Uudenmaan pelastuslaitokseksi.

Pääkaupunkiseudun neljästä laitoksesta tulee yhtä.
Pääkaupunkiseudun neljästä laitoksesta tulee yhtä.

Yhteistyösopimuksen valmistelu alkoi jo vuosi sitten, ennen kuin itsehallintoalueista tai yhdestä yhteisestä pelastuslaitoksesta edes tiedettiin. Nyt yhteistyösopimus on luonteva alusta Uudenmaan pelastuslaitoksen valmistelutyölle.

”Tämän avulla on helppo jatkaa myös uuden laitoksen synnyttämistä. On erityisen kannattavaa toimia kuten naapurit, koska kolmen vuoden kuluttua olemme yhtä taloa”, Ihamäki sanoo.

Ihamäen mukaan vielä on vaikea sanoa, mitä laitosten yhdistyminen tarkoittaa henkilöstölle ja esimerkiksi organisaatioiden johdolle.

”Organisointi ja kehittämistyö vasta alkavat, mutta lähtökohtaisesti tulee yksi pelastuslaitos, jossa on sen mukainen organisaatio.”

Ihamäki sanoo, että yhteistoimintasopimuksen myötä laitosten henkilökuntaa ei aiota vähentää.

”Tämä ei ole säästöpaperi, jolla lähdettäisiin hakemaan leikkauksia, vaan yhteistoiminnan vahvistamista ja toimintatavan julistamista. Viime kädessä tärkeintä on, että toiminta järjestetään asiakkaan kannalta yhdenmukaisesti ja laadukkaasti.”

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedote aiheesta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Kimmo Kaisto, Jussi Helttunen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lue lisää