Pelastuslaitokset 11.2.2016

Varallaolosäästöt peruttiin Keski-Suomessa

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kolmen prosentin korotuksen palvelumaksuihin.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kolmen prosentin korotuksen palvelumaksuihin.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta päätti, että varallaoloa koskevat säästöt perutaan osittain. Johtokunnan tekemä päätös oli yksimielinen.

”Johtokunta hyväksyi esitykseni, jonka mukaan vain sivutoimisten ja vapaaehtoisten palomiesten 125.000 euron varallaolosäästöjä ei toteuteta vuoden 2016 aikana”, kertoo pelastusjohtaja Simo Tarvainen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitoksen johtokunta on edellyttänyt, että laitoksen pitää säästää tänä vuonna yhteensä puoli miljoonaa euroa.

”Tämän vuoden menot eivät lisäänny, sillä Äänekosken paloaseman korjauksista aiheutuvien vuokran nousuihin varattua 200.000 euroa ei käytetä tänä vuonna”, Tarvainen sanoo.

Varallaolosäästöt aiheuttivat voimakasta vastustusta sopimuspalokunnissa. Palokuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen Pihtiputaan palokunnalta tuli vastine. Siinä ilmoitettiin, että 26 palokuntalaista irtisanoutuu, jos varallaolosäästöt toteutuvat. Vastustusta ilmeni myös Korpilahden VPK:n ja Hankasalmen osalta.

Vakituisten vahvuutta supistetaan

Palokuntien vahvuudet ovat Keski-Suomessa 10 – 40 hengen välillä ja pelastushenkilöstön saatavuus eri vuorokauden aikoina vaihtelee paikkakunnittain.

”Varallaoloa tarvittaisiin erityisesti päiväaikaan, mutta silloin sivutoimiset- ja vapaaehtoiset palomiehet ovat kiinni esimerkiksi varsinaisilla työpaikoillaan”, Tarvainen kertoo.

Jatkuvassa ympärivuorokautisessa minuutin lähtövalmiudessa ovat Jyväskylässä keskuspaloasema sekä Seppälän ja Vaajakosken sivupaloasemat ja Äänekosken asema. Näiden 24/7 miehitettyjen asemien työvuorojen vahvuutta aiotaan supistaa säästösyistä yhdellä henkilöllä.

”Pelastuslaitoksen supistamistarve on neljä henkilötyövuotta. Meillä on tietty määrä vakituista väkeä 24/7 paloasemilla. Suunnitteluvahvuutta voidaan tarkastella ja kohdistaa väkeä tarpeen mukaan”, Tarvainen sanoo.

Keski-Suomessa jää vielä jäljelle useiden satojentuhansien eurojen säästöt. Ne kohdistuvat vakituisten palomiesten työvuorojen vahvuuden lisäksi muun muassa hallintoon, turvallisuusviestintään ja johtamisen varallaoloon. Irtisanomisia ei ole tulossa.

”Siihen pyrimme, että ei tule. Pyrimme täyttämään avoimet virat. Kukin avoimeksi tuleva virka vaatii aina erillisen täyttöluvan Jyväskylän kaupungilta”, Tarvainen toteaa.

Työturvallisuus huolestuttaa

Suomen Palomiesliiton (SPAL) johtaja Kim Nikula pitää  päätöstä  sinällään positiivisena sopimuspalokuntalaisten osalta.

”Palomiesliittoa kuitenkin huolestuttaa mitä ammattipalomiehiä koskevia säästötoimenpiteitä jää toteutettavaksi. Yhden ammattilaisen vähennys vuorovahvuudesta tarkoittaisi, että esimerkiksi Vaajakosken ja Äänekosken paloasemien työvuorot eivät pystyisi jatkossa aloittamaan työturvallista savusukeltamista”, Nikula sanoo.

Tarvainen ei pidä Palomiesliiton huolta aiheellisena.

”Työnantaja pyrkii aktiivisen työvuorosuunnittelun keinoin varmistamaan riskien edellyttämän palvelutason,” Tarvainen huomauttaa.

Palomiesliitto aikoo Nikulan mukaan tutkia tarkkaan jäljelle jäävien säästöjen vaikutukset operatiiviseen henkilökuntaan. Palomiesliitto julkisti säästöistä kannanoton tiistaina.

”Säästöt tulee toteuttaa rakenteellisten uudistusten kautta, hallintoa ja tukitoimintoja tehostamalla, ei paloautoissa istuvia vähentämällä”, Nikula toteaa kannanotossa.

Palomiesliitto ja sisäministeriö ovat useaan otteeseen painottaneet, että pelastuslaitoksissa säästöt eivät saa kohdistua operatiiviseen toimintaan eivätkä asemaverkoston harventamiseen.

Teksti ja kuva: Mika Rinne

Lue lisää