Pelastuslaitokset 12.11.2015

Vesa-Pekka Tervo kehittämispäälliköksi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Vesa-Pekka Tervo valittiin pelastustoimen kehittämispäälliköksi Kuntaliittoon 1.1.2016-31.12.2017 väliseksi ajaksi.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Vesa-Pekka Tervo valittiin pelastustoimen kehittämispäälliköksi Kuntaliittoon 1.1.2016-31.12.2017 väliseksi ajaksi.

 Vesa-Pekka Tervo on valittu Kuntaliittoon pelastustoimen kehittämispäälliköksi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella riskienhallintapäällikkönä toimiva Tervo aloittaa tehtävässä 1.1.2016. Työ jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Vesa-Pekka Tervon, 47 valintaa perustellaan hänen koulutuksellaan ja kokemuksellaan. Myös haastattelut tukivat perusteita.

Vesa-Pekka Tervo on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa sisäministeriössä ylitarkastajana ja lääninhallituksessa lääninvalmiusjohtajana.

Valinnan tehneet pelastuslaitosten kumppanuusverkosto ja Kuntaliitto toteavat, että Tervo omaa laajat henkilöverkostot pelastustoimen eri toimijoihin ja hänen aiempi työkokemuksensa pelastustoimen strategiselta päätöksentekotasolta antaa hänelle hyvät edellytykset hoitaa menestyksekkäästi kehittämispäällikön tehtäviä. Lisäksi hän on osallistunut monipuolisesti lukuisiin valtakunnallisiin kehittämistyöryhmiin ja toiminut muun muassa kumppanuusverkoston riskienhallintatyöryhmän puheenjohtajana miltei neljä vuotta.

Vesa-Pekka Tervo lähtee tyytyväisenä keskeiseen kehittämistyöhön pelastustoimessa.

”Hain tehtävää, koska haluan olla mukana kehittämässä alaa, jossa on edessä merkittävä ja mielenkiintoinen kehittämistyö. Haasteena on pelastustoimen entistäkin vahvempi yhtenäinen ääni.”

Hänen mielestään pelastustoimen pitää tehdä omat ratkaisunsa asiakasta kuunnellen eikä pelkästään omista lähtökohdistaan käsin.

”Tärkeänä pidän myös, että meillä on riittävästi erilaisia tilaisuuksia ja tapoja keskustella yhdessä kehittämisasioista.”

Kumppanuusverkosto toimii hänen mielestään hyvin, mutta valmisteluun olisi hyvä saada enemmän väkeä mukaan pelastuslaitoksista.

”Kehittämistyö ei saisi olla harvojen harteilla.”

Pelastustoimen kehittämispäällikön tehtävää haki 14 henkilöä. Haastateltavien joukkoa rajattiin työkokemuksen ja koulutuksen perusteella.

Kehittämispäällikkönä toiminut Jussi Rahikainen siirtyy riskienhallintapäälliköksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tervo on toiminut Keski-Uudellamaalla viransijaisena.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Kimmo Kaisto

Jaa artikkeli

Lue lisää