Pelastuslaitokset 6.4.2016

Viisi pelastuslaitosta sote-ratkaisussa

Pelastuslaitoksilla on omat valmiusvarastot, joiden turvin pelastusajoneuvot voidaan tankata mahdollisen jakeluhäiriöön sattuessa.

Pelastuslaitoksilla on omat valmiusvarastot, joiden turvin pelastusajoneuvot voidaan tankata mahdollisen jakeluhäiriöön sattuessa.

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa. Maakuntien yhteistyöalueista säädetään tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämislaeissa. Käytännössä hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa viisi. Hallitus julkisti linjauksensa maakunnille siirrettävistä tehtävistä.

Maakunnat sopivat yhteistyöalueittain järjestämisvastuussa olevan maakunnan kanssa rahoituksesta. Sisäministeriö ja pelastuslaitokset valmistelevat parhaillaan pelastustoimen uudistusta. Alueellisia pelastuslaitoksia on tällä hetkellä 22.

”Nyt tehty ratkaisu tarkoittaa suurta rakenteellista muutosta pelastustoimeen, mutta antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää myös pelastustoimen käytäntöjä. Nykyistä suuremmat pelastuslaitokset takaavat resurssien tehokkaan käytön ja suomalaisten avunsaannin hätätilanteissa myös jatkossa”, sisäministeri Petteri Orpo toteaa.

Sisäministeriössä valmistellaan pelastustoimen järjestämislakia, joka lähtee lausuntokierrokselle myöhemmin keväällä. Järjestämislaki seuraa aluejaon lisäksi muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä tehtäviä ratkaisuja.

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Kyse ei ole vain hallinnon uudistamisesta, vaan samalla on tilaisuus uudistaa pelastustoimen sisältöä ja toimintatapoja.

SPAL: Hyvä pohja jatkaa uudistusta

Palomiesliitto pitää pelastustoimen uudistamiselle hyvänä lähtökohtana, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa.

Viiden pelastuslaitoksen ratkaisu mahdollistaa jatkossa tehokkaan pelastustoimen järjestämisen.

”Tämä tietysti edellyttää, että pelastustoimen uudistuksessa huolehditaan riittävistä voimavaroista pelastustoimen ydintehtäviin”, sanoo Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula.

Pelastuslaitoksen ovat keskeinen toimija ensihoitopalvelujen järjestämisessä. Ne hoitavat valtakunnallisista kiireellisistä ensihoitotehtävistä jopa 80 prosenttia.

Jaa artikkeli

Lue lisää