Pelastustoimi 17.1.2021

Pelastustoimen virkamerkit ja henkilökortit uusitaan – ruotsin- ja englanninkieliset osuudet tulossa selkeämmin näkyviin

Pelastustoimen virkamerkit ja henkilökortit uusiutuvat.

Poliisin, Rajavartiolaitoksen, pelastusviranomaisten ja Tullin uusissa korteissa huomioidaan kansalliskielten yhdenvertainen asema. Uudet virkamerkit ja henkilökortit ovat muutoin samanlaiset kuin aiemmat kortit, lukuun ottamatta otsikkokentän tekstejä, jotka muutettiin samankokoiseksi kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sisäministeriö edellyttää turvallisuusviranomaisia vaihtamaan virkamerkit ja henkilökortit uudempiin priorisoiden ruotsinkieliset alueet ja asiakaskontakteissa olevat henkilöt.

Siirtymäaikaa uusiin kortteihin siirtymiseen on vuoden 2023 loppuun saakka.

Sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen turvallisuusviranomaisten käyttämät virkamerkit ja henkilökortit uudistettiin edellisen kerran pari vuotta sitten, jolloin kortit saivat muun muassa uudet yhtenäiset ulkoasut.

Korteissa todettiin tuolloin kuitenkin olevan ongelmia kielellisen tasa-arvon toteutumisessa. Otsikkokentässä viranomaisen ja kortin nimi ovat ruotsiksi huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla kuin suomeksi.

Eduskunnan oikeusasiamies otti asiaan kantaa ja totesi henkilökorttien ulkoasun loukkaavan kansalliskielten yhdenvertaisuutta.

Uudet kortit arviolta ensi kuussa käytössä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella uudet kortit eivät vielä ole käytössä.
”Saimme vasta uudet korttien aihiot. Nyt jokainen meillä käy ensin ottamassa valokuvan itsestään ja sitten vasta teetetään kortti. Oletettavasti ensi kuun puolella saamme kortit käyttöömme”, kertoo palopäällikkö Juha Mujunen.

”Tämä (nyt tuleva muutos) on osa asiakkaan oikeusturvaa. Muutos on hyvä, sillä (uusi kortti) on tasapuolinen kaikille kieliryhmille. Toisaalta toki en ole kuullut, että kortin aiemmastakaan versiosta olisi tullut ongelmia.”

Teksti: Petri Vanhanen. Kuva: Sisäministeriö

Lue lisää