Pelastustoimi 11.6.2018

Pelastusylijohtajaksi 17 hakijaa

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen jää eläkkeelle lokakuun alussa.

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen jää eläkkeelle lokakuun alussa.

Pelastusylijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä.

Hakijat aakkosjärjestyksessä:

kasvatustieteen maisteri Jari Aalto
diplomi-insinööri, Master of Engineering Taisto Hakala
oikeustieteen kandidaatti Marko Hasari
sotatieteiden maisteri Kimmo Kohvakka
filosofian kandidaatti Janne Koivukoski
diplomi-insinööri Mika Kontio
valtiotieteiden maisteri Eero Kytömaa
diplomi-insinööri Jyrki Landstedt
diplomi-insinööri Tomi Lounema
valtiotieteiden maisteri Kenneth Morelius
tekniikan tohtori Veli-Pekka Nurmi
hallintotieteiden tohtori Mervi Parviainen
sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Jouni Pousi
oikeustieteen kandidaatti Pasi Ryynänen
hallintotieteiden tohtori Reijo Tolppi
diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri Taito Vainio
filosofian maisteri Simo Weckstén

Virka täytetään määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi. Pelastusylijohtajan virka avautuu, kun pelastusylijohtaja Esko Koskinen jää 1.10.2018 eläkkeelle.

Pelastusylijohtaja toimii sisäministeriön pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Pelastusosastolle kuuluu myös Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pelastusylijohtaja on sisäministeriön johtoryhmän jäsen.

Lähde: Sisäministeriö
Kuva: Kimmo Kaisto