Pelastustoimi 16.9.2020

Pohjois-Karjalan pelastusjohtaja Markus Viitaniemi vetämään pelastustoimen uudistuksen alueellista valmistelua

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi ryhtyy vetämään pelastustoimen uudistuksen alueellista valmistelua.

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi ryhtyy vetämään pelastustoimen uudistuksen alueellista valmistelua.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi on nimitetty osa-aikaiseen projektipäällikön virkaan sisäministeriön pelastusosastolle 1.10. –31.12.2020 väliseksi ajaksi. Projekti jatkuu mahdollisesti vuoden 2021 puolelle riippuen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen etenemisestä syksyn 2020 aikana.

Projektin ajan Viitaniemi hoitaa myös pelastusjohtajan tehtävää osa-aikaisesti. Lisäksi joitakin pelastusjohtajan tehtäviä jaetaan pelastuslaitoksen sisäisin järjestelyin.

Viitaniemen tulevat tehtävät sisäministeriössä liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistukseen, joka on nytkähtämässä syksyllä käyntiin lausuntokierroksen ja lakien hyväksymisen jälkeen. Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi on parhaillaan lausunnoilla. Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen maakuntaan tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta.

Viitaniemen päätehtävänä sisäministeriössä on koordinoida kansallisesti pelastustoimen uudistuksen alueellista valmistelua sekä huolehtia alueellista valmistelua koskevasta ministeriöiden välisestä yhteistyöstä. Alueellista valmistelua tehdään kiinteässä yhteistyössä myös kaikkien pelastuslaitosten kesken. Viitaniemi aikoo hyödyntää yhteistyön tekemisessä muun muassa pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa. Lisäksi Viitaniemi toimii Suomen pelastusjohtajien hallituksessa, joka on myös luonnollinen alusta yhteistyön tekemiselle.

Mallia Pohjois-Karjalasta

”On hienoa, että pohjoiskarjalaista osaamista ja kokemusta arvostetaan valtakunnan tasolla. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on toiminut Siun sote -kuntayhtymän liikelaitoksena vuodesta 2017 lähtien, joten pelastustoimi ja sote ovat olleet samassa organisaatiossa jo useamman vuoden ajan. Tätä arvokasta kokemusta pystytään hyödyntämään myös muualla, koska muut pelastuslaitokset seuraavat nyt perässä ja organisoituvat uudistuksessa soten kanssa samaan organisaatioon, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy sote-maakunnille vuoden 2023 alusta alkaen”, pelastusjohtaja Viitaniemi toteaa.

Viitaniemen mukaan organisoitumisen ja henkilöstön kannalta muutos on Pohjois-Karjalassa maakuntavaaleja lukuun ottamatta lähinnä tekninen, kun kuntayhtymän henkilöstö siirtyy perustettavan maakunnan palvelukseen. Muualla työmäärä on paljon suurempi, kun pelastuslaitosten sekä sairaanhoitopiirien ja kuntien sote-toiminta ja henkilöstö yhdistetään samaan maakuntaorganisaatioon. Tätä muiden työtä voidaan varmasti tukea laittamalla Pohjois-Karjalan hyvät käytännöt jakoon.

”Ja ei siitä valmistelun edetessä ole maakunnalle ainakaan haittaa, että Pohjois-Karjalasta on edustaja uudistuksen valmistelun ytimessä valtioneuvoston päässä”, Viitaniemi pohtii.

Edellisellä kierroksellakin

Viitaniemellä on myös aiempaa kokemusta valtioneuvostotason työskentelystä, koska hän oli valmistelemassa johtavana asiantuntijana edellistä pääministeri Sipilän hallituksen maakuntauudistusta, joka kaatui viime metreillä.

”Kyllä tässä tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu, koska nyt tarjoutui mahdollisuus olla mukana saattamassa kesken jäänyt uudistus maaliin”, Viitaniemi summaa.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työpanos on pelastustoimen uudistuksen valmistelussa ollut muutoinkin merkittävä. Sisäministeriö on jo aiemmin hyödyntänyt pelastuspäällikkö Esko Hätisen talousosaamista pelastustoimen rahoitusmallin valmistelussa ja tästä yhteistyöstä on hyvät kokemukset.

”Yhteinen tavoitteemme on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat pelastustoimen ja ensihoidon palvelut koko maassa ja, että uudistus näkyy kansalaisille parantuneena turvallisuutena. Siksi haluamme olla mukana tuomassa kaiken osaamisemme mukaan valmisteluun, Viitaniemi sanoo.

Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Arkistokuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää