Pelastustoimi 27.5.2016

Simo Weckstén: Ensihoitoratkaisu on tärkeä sisäisen turvallisuuden kannalta

Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén puhui keskiviikkona Suomen Palomiesliiton järjestämässä Turvallinen Suomi -seminaarissa.

Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén puhui keskiviikkona Suomen Palomiesliiton järjestämässä Turvallinen Suomi -seminaarissa.

”Sisäisen turvallisuuden kannalta on iso strateginen merkitys sillä, miten tulevaisuudessa ensihoitopalvelu tullaan järjestämään.”

Helsingin pelastuskomentaja Simo Weckstén muistuttaa, että ainoastaan pelastustoimi pystyy kustannustehokkaasti tuottamaan suuronnettomuusvalmiuden.

”Muilla ei ole samanlaisia lihaksia hoitaa isoja tehtäviä ja nyt meillä on tilaisuus tarjota oma organisaatiomme yhteiskunnan hyödyksi.”

Hän ottaa esimerkiksi Myyrmannin kauppakeskuksen räjähdyksen 14 vuoden takaa.

”Tehtävään hälytettiin yksiköitä ja kun todettiin, että palomiehiä ei sammutustehtäviin tarvita, he jalkautuivat ensihoitajiksi.”

”Helsingissä saadaan yhdessä tunnissa 150 alan ammattilaista paikalle, jos tilanne sitä edellyttää.”

Weckstén huomauttaa, että organisaatio on väline toteuttaa erilaisia asioita, ei itsetarkoitus.

Hän myös painottaa, että modernit uhkat edellyttävät monialaista organisoitumista ja uusi turvallisuus pitää rakentaa yhdessä muiden turvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa.

”Turvallisuus ei synny toimialakohtaisessa putkihallinnossa, vaan kansalaisten, kolmannen sektorin, yritysten ja viranomaisten jokapäiväisestä yhdessä tekemisestä sekä jatkuvasta tutkimuksesta ja kehittämisestä.”

Hän korostaa, että pelastustoimen uudistamiseen tarvitaan kaikki. Sisäministeriöllä on johto.

”Kolmas sektori on korvaamaton osa pelastustoimea. Alan pitää huolehtia heidän koulutuksestaan, jotta rivissä on asiansa osaavaa porukkaa.”

”Pelastustoimi ei ole rikki”, Simo Weckstén muistutti puhuessaan Suomen Palomiesliiton Turvallinen Suomi -seminaarissa.

”Pelastustoimessa on toki omat isommat ja pienemmät ongelmansa eikä alalla ole valtakunnallista tapaa toimia, vaan 22 alueellista mallia.”

”Jos yhteiskunta keksisi tänään perustaa itselleen palokunnan, se ei antaisi sille perustehtäväksi tulipalojen sammuttamista, vaan kaikkien onnettomuus- ja tapaturmariskien ehkäisyn, niihin varautumisen sekä torjunnan ohjausvastuun yhdessä muiden vaikuttavien tahojen kanssa. Tehtäviin kuuluisi myös ensihoidon palvelutuotanto sosiaali- ja terveystoimelle.”

Simo Weckstén painotti myös, että meidän pitää luoda oma kansallinen näkemyksemme siviilivalmiuden käsitteen määrittelemiseksi.

”Tavoitteena pitää olla poikkeustilanteissakin joustava ja kestävä yhteiskunta. Miten varaudumme niin, että selviämme suuresta onnettomuudesta tai muusta vastaavasta poikkeustilanteesta mahdollisimman nopeasti.”

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää